Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en trener og hva er coaching? - Trenerforeningen

Hva gjør en trener og hva er coaching? - Trenerforeningen

Hva gjør en trener

Hva gjør en coach?

En trener er en person som hjelper et individ og / eller et team til, både profesjonelt og personlig, å utvikle, forme sine liv og oppnå sine mål.

Å ansette en trener har blitt stadig mer populært, og coaching brukes i dag av både enkeltpersoner og mennesker i bedriftens verden. Treneren kan spille en avgjørende rolle i å gjøre klienten vellykket og utvikle seg, samt øke evnen til å håndtere endring og skape ny mening.

Grupper og organisasjoner

Grupper og organisasjoner kan også dra nytte av coaching for å utdype læringen eller forbedre ytelsen. Coaching kan fungere som et supplement til en rekke forskjellige yrker, for eksempel ledere, personalansvarlige, helsepersonell, psykologer og sosiologer. Alle som jobber med mennesker i forskjellige områder og ønsker kvalitet i kommunikasjon, kan ha nytte av coaching.

Ordet trener er mye brukt i dag

Ordet coach er mye brukt i dag, for eksempel snakker vi om treningscoacher, businesscoach, jobcoacher og helsetrener. Opprinnelig kommer ordet trener fra ungarsk kocsi og står for betydningen av vogn eller førerhus som tar folk fra ett sted til et annet. Symbolsk er at treneren er den som hjelper individet eller gruppen til å komme seg fra den nåværende situasjonen til et uttalt mål i fremtiden. For å oppnå et bestemt mål eller for å kunne realisere en drøm, kan coaching fungere bra.

Handlingsplan

Klienten velger hva samtalen med treneren skal handle om, og deretter utarbeider de en handlingsplan sammen.

Øk kunnskap og bevissthet

Klare mål er viktig hvis du vil oppnå forandring. Treneren hjelper klienten med å sette konkrete mål, noen ganger til og med mellomliggende mål, og å finne de beste måtene å oppnå disse målene. Klienten får støtte i sitt personlige utviklings- og endringsarbeid. Å bli coachet er for klienten både en aktiv og noen ganger krevende endringsprosess, og klienten må være forberedt på å utforske og utfordre seg selv. Fremfor alt trenger klienten å øke sin kunnskap og bevissthet for å kunne utvikle seg og handle annerledes. Det må huskes at treneren ikke kommer med ferdige råd og løsninger, men støtter klienten til å finne svarene og veien til endring og utvikling.

Fremhev og utvikle de sterke

En profesjonell trener skal ikke sidestilles med å være ekspert, rådgiver eller mentor i vanlig forstand. Treneren kan ved å lytte, stille tilstrekkelige spørsmål og gi tilbakemelding hjelpe klienten til å finne ut hva som er viktig. Treneren strever for å skape motivasjon og hjelpe klienten å holde fokus på det oppsatte målet. Klienten kan trenge å bli utfordret til å tenke på forskjellige måter eller handle på nye måter. Når du coacher, vil du fremheve og utvikle det sterke, sunt og positivt.

Personlig potensiale

Treneren fokuserer på det som fremmer, frigjør og utvikler det menneskelige indre potensialet. Innen alle oss er det en lengsel etter å utnytte vårt fulle personlige potensial.

Hvordan?

I samarbeid med klienten jobber treneren med å bygge opp og utvikle ferdigheter med hensyn til klientens ressurser og å utforme og fullføre en passende handlingsplan.

Gjennom coaching får du motivasjon og mening underveis for å hjelpe deg med å nå dine mål.

 

Vi har alle ressursene vi trenger

Klienten må alltid betraktes og behandles som full av ressurser. Det er klienten som har svarene, og treneren har de aktuelle spørsmålene. Gjennom spørsmålene kan treneren hjelpe klienten med å avklare sine verdier og mål og avdekke potensialet. Gjennom et samarbeid med treneren blir klienten hjulpet til å riste av seg begrensende tradisjonelle oppfatninger og ta ut nye retninger. Siden det er klienten som gjennomfører endringen, trenger ikke treneren å være spesialist på klientens område. Treneren skal være støttende og veiledende og arbeide for å gjøre seg overflødig, ikke uunnværlig.

 

Hva er ICC?

ICC står for "International Coaching Community" og er et nettverk av trente og kvalifiserte trenere. Disse bussene har fullført ICCs sertifiseringsopplæring, som er Sveriges eneste internasjonale trenersertifisering. Nettverket har et felles engasjement når det gjelder etikk, kvalitet og høy coachingstandard. Medlemskap i ICC er utelukkende basert på nevnte etiske forpliktelser og på kompetanse. Derfor mottar ikke tilknyttede selskaper noen økonomisk fordel slik at et høyt troverdighetsnivå kan opprettholdes overfor våre kunder. Joseph O´Connor og Andrea Lages i Lambent do Brasil, som er to av de mest etterspurte og respekterte NPL-trenerne og coachene, er de som utviklet sertifiseringsbaser.

 

Hva er coaching ikke?

Opprinnelig kommer ordet "coaching" fra sportsverdenen. I dag er imidlertid coaching et sett med filosofier, ferdigheter og verktøy som effektivt kan brukes på alle mulige tenkelige områder. Coaching er tydelig forskjellig fra andre hjelpeyrker, som veiledning, rådgivning, terapi, opplæring eller konsulenter, selv om det er likheter med disse.

 

Coaching er ikke for å korrigere eller forstå fortiden, men konsentrerer seg om å forstå nåtiden og forme fremtiden.

Hensikten med coaching er ikke at treneren skal snakke om hvordan klienten skal gjøre eller formidle sine egne verdier, men formålet er at treneren skal hjelpe klienten med å bygge sin egen kapasitet til å gjøre en permanent endring.

Coaching er å starte fra klientens ressurser for å støtte klienten på vei mot målet, ikke å starte fra egen kompetanse og erfaring på feltet.

Treneren må jobbe for å gjøre seg overflødig slik at klienten kan frigjøre sine egne kvaliteter.

Når en klient har fullført en vellykket coachingperiode med en profesjonell coach, skal klienten ha en følelse som sier: "Det var jeg som gjorde det!"

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en trener eller hvis du søker på en trenerutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Hva gjør en trener konkret? Sebastian Widjeskog

Synonymer for trener

 • sportsbusser, trenere, instruktører, lagledere, ledere, lagkapteiner; rådgiver, rådgiver, veileder, utviklingsstøtte, PT

Synonymer for do

 • oppgave, arbeid, gjøremål, yrke, problemer, knoke, jobb, se

RSS Coach News fra ICF-Sverige

 • Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden 23 september, 2020
  Av Marie-Louice Wallin, ICF – Associate Certified Coach (ACC)   Sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa har ökat med 70% de sista åren. 84 % av medarbetarna är inte engagerade i sitt arbete. Stress ger upphov till 38% produktionsbortfall, vilket motsvarar 15 tim./vecka. Att detta inte bara drabbar de enskilda medarbetarnas hälsa, utan även belastar företagets ekonomi är […]
  Sati Bacchus
 • ICF Charter Chapter Sweden og TRR i samarbeid gjennom strategisk partnerskap 30. august 2020
  For konverteringsorganisasjonen TRR er coaching en viktig tilnærming og metode som brukes til å skape utvikling og resultater for enkeltpersoner og organisasjoner. ICF Sverige, som verdens største bransjeorganisasjon for fagutdannede trenere, vil være en naturlig partner for TRR. Samarbeidet starter høsten 2020 og innebærer blant annet erfaringsutveksling, videreutdanning og samarbeid om bransjespørsmål. Samarbeidet [...]
  Dennis Larsson
 • Spørsmål og gode råd 7. juli 2020
  Av Marie-Louice Wallin ICF ACC En coachingtilnærming er basert på troen på at alle mennesker har svarene. Svarene på hva som er viktig for ham, hva han trenger å gjøre og hvilken støtte og hvilke ressurser han trenger for å lykkes. I et møte vil din evne til å skape plass til dette avgjørende [...]
  Sati Bacchus
 • Reflektere - Å komme tilbake 23. juni 2020
  Ordet refleksjon har sin opprinnelse på latin. Flectere betyr å snu, styre eller dirigere. Prefikset Re betyr tilbake. Å reflektere betyr altså retur. Vi kan si at refleksjon ser tilbake på noe. For å endre og utvikle oss på en bevisst måte, må vi reflektere over tidligere situasjoner og erfaringer. Å reflektere og tolke våre erfaringer [...]
  Sati Bacchus
 • Fokusøvelser for trenere - åtte enkle verktøy 16. juni 2020
  Sati Bacchus, ICF MCC Tredje artikkel i serien - verktøy for trenere. Svært få ting ville bli gjort i denne verden hvis folk ikke hadde evnen til å fokusere. Mange mennesker vil ha forskjellige former for resultater i livet, men ikke så mange er villige til å bruke den tiden og [...]
  Sati Bacchus
 • Hvordan trene hjernen din på 100 000 år 6. juni 2020
  Av Christelle Pottinger, ICF Global-medlem 'Det du gjør som trener er en velsignelse for andre', sa Maria Nemeth under en times videokonferanse til ICF-medlemmer. Med tanke på hennes store erfaring, alder og hennes prestasjoner innen coaching, er hennes ord kraftige. Hvordan kan vi best støtte kundene våre til [...]
  Sati Bacchus
 • Del 2 av 2 En coachingtilnærming - å lytte til hverandre 13. mai 2020
  Av Marie-Louice Wallin ICF ACC Coaching Approach - Dine medmennesker er ressurssterke Coachingtilnærmingen forutsetter at alle mennesker er ressurssterke, kunnskapsrike og dyktige - noe som er en utrolig selvforsterkende tilnærming. Denne holdningen blir ekstra viktig i situasjoner når vår egen tro på oss selv svinger eller når vår eksistens blir oppfattet som usikker. Undersøkelser [...]
  Susanne Dellhammar
 • Del 1 av 2 En coachingtilnærming - å lytte til hverandre 12. mai 2020
  Av Marie-Louice Wallin ICF ACC En coachingtilnærming - å lytte til hverandre er viktig i tider med endring og usikkerhet for å skape trygghet og drivkraft. Endring er en del av livet. Endring er det eneste vi kan være sikre på. Noen ganger er det oss selv som ønsker en forandring, noen ganger er det livet [...]
  Susanne Dellhammar
 • Å trene i krise 11. mai 2020
  Av Sati Bacchus har ICF MCC Crises alltid fascinert meg. Sannsynligvis fordi jeg opplevde en så sterk krise i ung alder og overlevde med mange leksjoner som jeg har hatt godt av hele livet. Da jeg var 10 år ble mor alvorlig syk av kreft og døde like før jeg fylte 11. Følgende [...]
  Sati Bacchus
 • Nr. 5. Coaching internt i Unionen 9. mai 2020
  International Coaching Week er en årlig feiring av kraften og effekten av profesjonell coaching. Det er initiert av International Coaching Federation (ICF) og finner sted i 2020 mellom 4. - 9. mai når ICF-medlemmer fra hele verden kommer sammen for å spre og ære den positive kraften som coaching skaper for enkeltpersoner, organisasjoner og andre foreninger globalt. JEG […]
  Sati Bacchus