Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en trener og hva er coaching? - Trenerforeningen

Hva gjør en trener og hva er coaching? - Trenerforeningen

Hva gjør en trener

Hva gjør en coach?

En trener er en person som hjelper et individ og / eller et team til, både profesjonelt og personlig, å utvikle, forme sine liv og oppnå sine mål.

Å ansette en trener har blitt stadig mer populært, og coaching brukes i dag av både enkeltpersoner og mennesker i bedriftens verden. Treneren kan spille en avgjørende rolle i å gjøre klienten vellykket og utvikle seg, samt øke evnen til å håndtere endring og skape ny mening.

Grupper og organisasjoner

Grupper og organisasjoner kan også dra nytte av coaching for å utdype læringen eller forbedre ytelsen. Coaching kan fungere som et supplement til en rekke forskjellige yrker, for eksempel ledere, personalansvarlige, helsepersonell, psykologer og sosiologer. Alle som jobber med mennesker i forskjellige områder og ønsker kvalitet i kommunikasjon, kan ha nytte av coaching.

Ordet trener er mye brukt i dag

Ordet coach er mye brukt i dag, for eksempel snakker vi om treningscoacher, businesscoach, jobcoacher og helsetrener. Opprinnelig kommer ordet trener fra ungarsk kocsi og står for betydningen av vogn eller førerhus som tar folk fra ett sted til et annet. Symbolsk er at treneren er den som hjelper individet eller gruppen til å komme seg fra den nåværende situasjonen til et uttalt mål i fremtiden. For å oppnå et bestemt mål eller for å kunne realisere en drøm, kan coaching fungere bra.

Handlingsplan

Klienten velger hva samtalen med treneren skal handle om, og deretter utarbeider de en handlingsplan sammen.

Øk kunnskap og bevissthet

Klare mål er viktig hvis du vil oppnå forandring. Treneren hjelper klienten med å sette konkrete mål, noen ganger til og med mellomliggende mål, og å finne de beste måtene å oppnå disse målene. Klienten får støtte i sitt personlige utviklings- og endringsarbeid. Å bli coachet er for klienten både en aktiv og noen ganger krevende endringsprosess, og klienten må være forberedt på å utforske og utfordre seg selv. Fremfor alt trenger klienten å øke sin kunnskap og bevissthet for å kunne utvikle seg og handle annerledes. Det må huskes at treneren ikke kommer med ferdige råd og løsninger, men støtter klienten til å finne svarene og veien til endring og utvikling.

Fremhev og utvikle de sterke

En profesjonell trener skal ikke sidestilles med å være ekspert, rådgiver eller mentor i vanlig forstand. Treneren kan ved å lytte, stille tilstrekkelige spørsmål og gi tilbakemelding hjelpe klienten til å finne ut hva som er viktig. Treneren strever for å skape motivasjon og hjelpe klienten å holde fokus på det oppsatte målet. Klienten kan trenge å bli utfordret til å tenke på forskjellige måter eller handle på nye måter. Når du coacher, vil du fremheve og utvikle det sterke, sunt og positivt.

Personlig potensiale

Treneren fokuserer på det som fremmer, frigjør og utvikler det menneskelige indre potensialet. Innen alle oss er det en lengsel etter å utnytte vårt fulle personlige potensial.

Hvordan?

I samarbeid med klienten jobber treneren med å bygge opp og utvikle ferdigheter med hensyn til klientens ressurser og å utforme og fullføre en passende handlingsplan.

Gjennom coaching får du motivasjon og mening underveis for å hjelpe deg med å nå dine mål.

 

Vi har alle ressursene vi trenger

Klienten må alltid betraktes og behandles som full av ressurser. Det er klienten som har svarene, og treneren har de aktuelle spørsmålene. Gjennom spørsmålene kan treneren hjelpe klienten med å avklare sine verdier og mål og avdekke potensialet. Gjennom et samarbeid med treneren blir klienten hjulpet til å riste av seg begrensende tradisjonelle oppfatninger og ta ut nye retninger. Siden det er klienten som gjennomfører endringen, trenger ikke treneren å være spesialist på klientens område. Treneren skal være støttende og veiledende og arbeide for å gjøre seg overflødig, ikke uunnværlig.

 

Hva er ICC?

ICC står for "International Coaching Community" og er et nettverk av trente og kvalifiserte trenere. Disse bussene har fullført ICCs sertifiseringsopplæring, som er Sveriges eneste internasjonale trenersertifisering. Nettverket har et felles engasjement når det gjelder etikk, kvalitet og høy coachingstandard. Medlemskap i ICC er utelukkende basert på nevnte etiske forpliktelser og på kompetanse. Derfor mottar ikke tilknyttede selskaper noen økonomisk fordel slik at et høyt troverdighetsnivå kan opprettholdes overfor våre kunder. Joseph O´Connor og Andrea Lages i Lambent do Brasil, som er to av de mest etterspurte og respekterte NPL-trenerne og coachene, er de som utviklet sertifiseringsbaser.

 

Hva er coaching ikke?

Opprinnelig kommer ordet "coaching" fra sportsverdenen. I dag er imidlertid coaching et sett med filosofier, ferdigheter og verktøy som effektivt kan brukes på alle mulige tenkelige områder. Coaching er tydelig forskjellig fra andre hjelpeyrker, som veiledning, rådgivning, terapi, opplæring eller konsulenter, selv om det er likheter med disse.

 

Coaching er ikke for å korrigere eller forstå fortiden, men konsentrerer seg om å forstå nåtiden og forme fremtiden.

Hensikten med coaching er ikke at treneren skal snakke om hvordan klienten skal gjøre eller formidle sine egne verdier, men formålet er at treneren skal hjelpe klienten med å bygge sin egen kapasitet til å gjøre en permanent endring.

Coaching er å starte fra klientens ressurser for å støtte klienten på vei mot målet, ikke å starte fra egen kompetanse og erfaring på feltet.

Treneren må jobbe for å gjøre seg overflødig slik at klienten kan frigjøre sine egne kvaliteter.

Når en klient har fullført en vellykket coachingperiode med en profesjonell coach, skal klienten ha en følelse som sier: "Det var jeg som gjorde det!"

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en trener eller hvis du søker på en trenerutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Hva gjør en trener konkret? Sebastian Widjeskog

Synonymer for trener

 • sportsbusser, trenere, instruktører, lagledere, ledere, lagkapteiner; rådgiver, rådgiver, veileder, utviklingsstøtte, PT

Synonymer for do

 • oppgave, arbeid, gjøremål, yrke, problemer, knoke, jobb, se

RSS Coach News fra ICF-Sverige

 • Sju sorters blommor 24 juni, 2021
  Vi har nog alla hört den gamla traditionen om att plocka sju sorters blommor och lägga under kudden på midsommarafton för att drömma om sin tillkommande make. Nuförtiden är framtidsperspektiven lite vidare än så och vi bjuder därför på en moderniserad variant av traditionen. Här är en midsommarövning för dig som vill få en föraning […]
  Pernilla
 • Var med och bidra till coachingvärlden 24 maj, 2021
  Vi i redaktionsrådet (nedan) träffas ca tio gånger per år för att skapa idéer och material som kan vara till gagn för medlemmar och andra. Vi skriver artiklar, granskar andras, publicerar och håller oss á jour med det som händer inom coachingvärlden. Du hittar det vi publicerar under rubriken ”Nyheter och artiklar” på ICF Sveriges […]
  [email protected]
 • GROW- en förändringsresa i fyra steg 21 maj, 2021
  Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Att göra förändringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och begränsande. Det nya och okända kan kännas skrämmande och på så vis stoppa oss från att göra en förändring.  Att samarbeta med en coach ger dig en trygg […]
  [email protected]
 • Coaching- förebyggande friskvård 20 maj, 2021
  Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utvecklingsprocess, vi lär genom hela livet.  Förändringar sker vare sig du vill det eller inte. Ibland sker en förändring som du behöver hjälp att hantera för att du ska må bra och fungera optimal. Ibland behöver du hjälp […]
  [email protected]
 • När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa? 19 maj, 2021
  Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen känner att hen kan gå med på metodens grundantaganden. Coaching är samtal som utgår från att du har svaren inom dig, att du är resursstark och har vilja att ta ansvar för dina val […]
  [email protected]
 • Coaching genom tiderna 18 maj, 2021
  Av Marie-Louice Wallin, ICF Professional Certifierad Coach, PCC Coaching är i dag ett begrepp som används i många olika sammanhang, både privat och inom företagsvärlden. Den gemensamma nämnaren är framför allt tanken om varje individs egen förmåga till förändring och ansvar, att vi alla har svaren inom oss om vad vi skall göra och vart […]
  [email protected]
 • ICF Sveriges redaktionsråd 17 maj, 2021
  Vi är många volontärer som jobbar inom olika områden inom ICF Sverige och det är inte lätt att komma ihåg vad alla gör och vem som är var, därför vill som är en del av redaktionsrådet presentera oss och ge dig ett ansikte så du lättare vet vem vi är och vad vi jobbar för. […]
  [email protected]
 • Sätta och nå mål – del 2 – hur ska jag uppnå mina mål? 28 april, 2021
  Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC     I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du […]
  Pernilla
 • Sätta och nå mål – del 1 – hur ska jag tänka kring mina mål? 21 april, 2021
  Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.   Sätta mål eller inte?   Ibland har jag mött människor som […]
  Pernilla
 • Nationellt och globalt när ICF Sverige höll årsstämma 18 april, 2021
  När ICF Sveriges årsmöte gick av stapeln i måndags blandades nationella ambitioner med globala riktmärken för coachbranschen. Coaching har under de dryga 25 år Internationella Coaching Förbundet funnits haft en snabb och bred utveckling som bransch. Förutom den individuella coachingen har teamcoaching kommit allt starkare på senare år och blivit en del i hur effektiva […]
  Pernilla