Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en Agile Coach?

Hva gjør en Agile Coach?

Hva en smidig trener gjør

Hva er en smidig trener?

En smidig trener er en person som, for å hjelpe organisasjoner og team til å jobbe bedre, kombinerer coaching med mentorskap. Treneren leder organisasjonen mot det spesifikke målet, men uten å ha en fast plass i organisasjonen. Den smidige treneren gjør det lettere for organisasjonens ansatte å finne løsninger selv og gå videre mot målet ved å stille spørsmål og fjerne hindringer. Treneren trener også organisasjonen ved å dele sin erfaring.

Hvordan er en smidig trener forskjellig fra en Scrum Master?

En Scrum Master fokuserer hovedsakelig på å få laget sitt til å fungere bra mens en smidig trener jobber med flere lag og fester i organisasjonen. Det kan derfor sies at forskjellen er at en smidig trener har et større fokusområde og bredere perspektiv og løfter hele organisasjonen mens en Scrum Master løfter et team.

Hvordan ser en typisk dag ut for en smidig trener?

Dagene kan være veldig forskjellige for en smidig trener. For eksempel kan det være å organisere og hjelpe folk å møte gjennom en workshop. Å lytte, observere og analysere hva som skjer i organisasjonen og transformere det til handling er en viktig del av coachens arbeid. Det handler ofte om å skape rom eller mot til å handle for menneskene som har kunnskap om hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres.

Det som først kan oppfattes som mangel på rasjonell handling, kan faktisk være at personen ikke har den nødvendige kunnskapen eller ikke tør å ta sine egne beslutninger. Ved hjelp av forskjellige øvelser kan en smidig trener da hjelpe personen til å forme motet som trengs. Den smidige treneren kan også trenge å få ting til å skje i andre situasjoner ved å fungere som utløseren.

Hvordan vet du at du tilfører verdi som en smidig trener?

For å vite om du som en smidig trener tilfører organisasjonen noe av verdi, bør du følge opp og måle hvilke effekter coachingen har hatt. På denne måten ser du også et bedre resultat. Du kan se og måle dette ved for eksempel å øke salget, produksjonen går raskere, ansatte blir mer motiverte eller personalet føler seg bedre og oftere gjør "de rette tingene". Det kan også være økt åpenhet i selskapet

Hvordan du måler effekten avhenger av målene du har satt deg. Hvis du jobber i et veldig mobilt miljø, kan det imidlertid være vanskelig å finne årsak og virkning.

Når kan en smidig trener være nyttig?

Før en smidig trener kan ansettes, må organisasjonen ha bestemt at det er behov for endring og at denne endringen ikke er noe de ikke klarer å implementere selv. For eksempel kan en gruppe være usikker på om de jobber med de riktige tingene, ansatte tror at visse ting kan gjøres på en bedre måte, eller ledelsen kan oppleve at det er tregt og at organisasjonen ikke lever opp til potensialet som eksisterer. Noen organisasjoner, selv om de føler at deres måte å jobbe på, fungerer likevel, vil at den skal gjennomgås for å se om det er mulig å jobbe enda mer effektivt og smartere.

Hvordan kan det omfattende oppdraget for en smidig trener se ut og hva skjer når oppdraget er over?

En organisasjon tar hjelp av en smidig trener i lang tid, noen ganger lenger enn et år, og i løpet av denne tiden jobber du målrettet med visse problemer. Treneren forlater vanligvis oppdraget når målet er oppnådd og organisasjonen fortsetter å jobbe alene. For å gjøre lederne mer smidige og i stand til å fortsette endringsreisen på egenhånd, er en endring i lederrollene vanligvis en viktig del av treneroppdraget.

For at organisasjonen skal utvikle seg mer og også holde tritt med de forrige endringene, kan det være bra å la treneren komme tilbake etter hvert for å se om det er ytterligere ting som kan trenge å endres.

Hva er nødvendig for at klienten skal ha nytte av å ansette en smidig coach?

For at en trener skal kunne oppnå ønsket resultat, må ledelsen være villig til å ta en smidig reise og absorbere det treneren har å si. De må være klare til å investere både engasjement og tid i arbeidet og virkelig ønsker å sette i gang endringsarbeid. Målet med oppgaven er veldig viktig å bestemme før endringen kan begynne og noe som treneren kan hjelpe med om nødvendig.

Det er viktig at ledelsen er tydelig med sine forventninger og intensjoner overfor miljøet og de ansatte når en smidig tilnærming skal brukes. Det er mot organisasjonen og resultatet at forventningene skal rettes, ikke den smidige treneren. Selv om treneren er der for å veilede og støtte arbeidet, må størstedelen av arbeidet gjøres av organisasjonen.

Hvordan ser verktøykassen til en smidig buss ut?

Det er relativt vanlig at folk som har ideer om hva som skal endres, har blitt lyttet til, men ingen har handlet etter det som er blitt sagt. Derfor er det en god start for treneren å skape et rom der folk kan snakke med hverandre og snakke om det de sliter med hver dag. Et par viktige verktøy er å se tilbake regelmessig og bruke visualisering. Gjennom visualisering kan du avklare hva som skjer, hva folk tenker og hvordan det går på en gjennomsiktig måte. For å få til en endring, må du handle på den informasjonen du får.

Du kan hjelpe folk til å forstå hva som skjer og hvordan de selv kan påvirke deres situasjon ved å bruke verktøy som tilbakemeldinger og tilbakemeldingsløkker. Tilbakemeldingen kan få noen til å se nye veier og løsninger. Ulike former for utdanning kan også brukes, dette gjelder klassiske kurs og individuelle samtaler samt workshops.

Når du prøver å få kommunikasjon mellom mennesker til å fungere, kan selv små og tilsynelatende enkle verktøy være verdifulle. Et slikt verktøy kan være at i stedet for å sende e-post, går du til vedkommende og snakker direkte med dem.

For treneren er det viktig å være sensitiv og utvikle verktøyene som er best egnet for den spesifikke situasjonen og de involverte menneskene.

Hva skal til for å være en god smidig trener?

Noen av egenskapene man bør ha for å være en god smidig trener er; engasjement, mot, lav prestisje, nysgjerrighet og et helhetlig syn.

 • Forpliktelse - interesser deg for oppgaven og delta aktivt helt til målet.
 • Mot - tør å takle vanskelige situasjoner og vanskelige problemer ved å skape tillit og tillit.
 • Lav prestisje - vær åpen for at coachens løsning ikke alltid er den beste og oppfordre organisasjonen eller teamet til å komme med sine egne løsninger.
 • Nysgjerrighet - ikke anta at du vet svaret, men still spørsmål og utforsk nye løsninger
 • Helhetssyn - ha et systemperspektiv mens du holder styr på detaljene, men uten å stirre blindt på dem og ved å forbedre helheten, ikke bare en liten del.

Det tar også flere års erfaring med utvikling av organisasjoner og mennesker for å kunne bli virkelig effektiv som en smidig trener. Prosjektledere, utviklere, Scrum Masters og ledere på forskjellige nivåer er noen av rollene som smidige trenere tidligere har hatt og fått erfaring fra.

interesse forespørsel

Send inn forespørselen om interesse når du er interessert i å ansette en smidig trener eller hvis du er ute etter en smidig trenerutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Twitter-versjonen

Hva er det første trinnet for å oppnå ønsket stilling?

Hva vil det føre til når du kommer dit?

Du får hjelp der med coaching.

Cocktailpartyversjonen

Coaching betyr at treneren og klienten samarbeider om å inspirere klienten til å optimalisere sitt profesjonelle og personlige potensiale gjennom en kreativ og tankevekkende prosess. Du stiller spørsmål i stedet for å gi råd, ettersom du kan anta at klienten er ekspert i sitt eget arbeid og liv. Det er forskjellige modeller som en coach kan bruke i coaching. En av disse modellene heter GROW og ved hjelp av spørsmål du går gjennom:

G - mål

 • Hvordan er situasjonen din om et år hvis alt løses på den beste måten?
 • Hva savner du nå som du får da?
 • Hva er forskjellen?
 • Hvordan vil det føles?

R - virkelighet

 • Hvor er du nå i forhold til målet ditt?
 • Hva har du testet før?
 • Hva gjør du i dag for å nå målet ditt?

O - muligheter og hindringer

 • Hvilke ressurser har du i dag?
 • Hvilke ressurser mangler du?
 • Hvordan får du disse ressursene?

W - vilje og vei fremover

 • Hva er det første trinnet du kan ta for å komme nærmere ønsket sted?
 • Hvordan kan du ta det skrittet?
 • Når kan du ta det?

Det er en øvelse som heter livets hjul som kan hjelpe deg med å få en oversikt over hvordan din nåværende situasjon ser ut og hva som kan trenge å endres. Livets hjul består av en sirkel delt inn i åtte kakestykker, som hver er rangert fra 0 til 10. Du fyller ut hvordan de forskjellige delene av livet ditt ser ut, jo lykkeligere du er, jo høyere gradering.

 • Hvordan ville ditt livshjul se ut?
 • Ser du deler som må endres?
 • Hvis du skulle lage et hjul spesielt for jobben, hvordan ville det se ut?

Heisversjonen

En trener:

 • jobber med klientens selvinnsikt og selvtillit
 • hjelper klienten å finne måter å håndtere problemer som kan oppstå underveis
 • hjelper klienten til å bli mer produktiv og fokusert
 • arbeider for å få frem stasjonen som klienten trenger
 • oppfordrer klienten i sine beslutninger

Vil du ha nytte av dette et sted i livet ditt?

Gratis-med-en større mengde ord

I stedet for svar får du spørsmål her.

 • Trener du i livet ditt?
 • Når trener du?
 • Er det deler av jobben din der du vil få mer hjelp fra gjennomtenkte spørsmål i stedet for ferdige svar og råd?
 • Når ønsker du at noen kan trene deg?
 • Når er det ikke mulig å være trener?
 • Hvordan er en coachingleder?
 • Hvordan lage en tillitsfull dialog?
 • Hva gjør du vanligvis når du vil endre noe i livet ditt?
 • Hva skjer med deg hvis du får råd som ikke er nyttige for deg?
 • Kan en coachingtilnærming løse noen problemer bedre?
 • Har du noen du tror ville vokse med en coaching-tilnærming i ditt område?
 • Er det mulig å trene barna sine
 • Er det mulig å trene noen i hemmelighet?

Hver organisasjon avviser å bli koordinert kaos, med mindre ledelse vet hva de skal gjøre.