Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en helsecoach? - Trenerforeningen

Hva gjør en helsecoach? - Trenerforeningen

Hva gjør en helsetrener?

Helsetrenere inspirerer og veileder enkeltpersoner til en sunnere livsstil

Helse coaching brukes til ulike typer helserelaterte livsstilsendringer. Alle som har bestemt seg for å endre livsstil, kan få veiledning og støtte underveis. Helsetreneren inspirerer folk til en sunnere livsstil.

Helsetreneren er en støtte for de som:

 • vil spise sunnere
 • ønsker å forbedre helsen og øke trivselen
 • ønsker å endre livsstil eller implementere annen endring i livet
 • vil slutte å røyke
 • ønsker å redusere stress og oppnå balanse i livet
 • ønsker å skape gode sovevaner
 • ønsker å finne gode måter å komme seg på
 • vil trene mer
 • ønsker å utvikle seg og vokse som menneske

For selskaper

Bedriftsledere ansetter helsebusser for å hjelpe de ansatte til å leve en bedre livsstil. På apotek kan det være helsebusser som ikke bare har kunnskap om medisiner, men som også kan veilede kunden i retning av bedre vaner.

Ønsker å utvikle seg som person

Mange kan ha nytte av en trener. Det kan være nok at du vil føle deg bedre, føle at du har mer å gi, vil vite nøyaktig hva du vil eller hvordan du skal velge og prioritere. Treneren starter med å finne ut hvordan livsstilen din og livssituasjonen din ser ut akkurat nå, og om du bruker tiden din på det som virkelig er viktig for deg. Du vil kanskje ha noe mer ut av livet, karrieren eller trening, det kan være lurt å utvikle deg som person.

Treneren trener sammen med deg hvordan målene skal se ut og gir støtte til å nå målene og i å ta eventuelle avgjørelser du måtte møte. Det viser hva du kan påvirke og endre i livet ditt gjennom dine egne tanker, handlinger og beslutninger. Samtalene med treneren er basert på en løsningsorientert tilnærming som kan hjelpe deg med å bli bevisst på og utvikle dine egne muligheter, talenter og potensial. Treneren kommer ikke med ferdige råd eller svar, men du får hjelp til å finne svarene i deg selv.

Coaching kan sees på som et verktøy som kan gi deg den hjelpen du trenger for å finne det du innerst inne allerede vet at du trenger, bør gjøre eller ha suksess med for å føle deg bra.

Når du coacher, jobber du alltid med målet i tankene, og du stoler på at du vil at prosjektet skal lykkes. Sammen med treneren bestemmes målet som gir deg inspirasjon og stemmer med dine grunnleggende verdier.

Basert på helheten

En helsecoach handler på bakgrunn av at helheten er den mest sentrale, vanligvis er det en rekke forskjellige faktorer å ta hensyn til når det gjelder helse og velvære. Slike faktorer kan være søvn, stress, kosthold og sosiale faktorer. Vår holdning til oss selv og verden rundt oss kan også påvirke hvordan vi har det.

Helsetreneren er basert på nivået individet er på og veileder klienten i riktig retning. Klienten får støtte for å implementere de nødvendige endringene som kreves for å oppnå et sunnere liv. Trenerens hovedtilnærming er å stille spørsmål, lytte og observere. Vi streber etter å påpeke og utvikle det sterke, sunne og positive i klienten.

Inspirere og veilede pasienter mot bedre helse

I USA ansetter leger helsebusser som har til oppgave å inspirere og veilede pasienter mot bedre helse. Legene er opptatt med å diagnostisere og behandle, og har ikke tid til å jobbe forebyggende. Det ideelle ville være å jobbe mot helse i stedet for vekk fra sykdom. Mange vil sannsynligvis ha nytte av å ha sin egen helsecoach, en som hjelper oss mot sunnere vaner.

[jsoncontentimporterpro id = 1 httpstatuscodemustbe200 = nei]

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en helsetrener eller hvis du søker om helseutdannelse.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Helsetrener
  • screenshot 2019 06 13 catrin halsocoach personlig tranare och coach 300x144

  Catrin helsetrener

  Bekreftet
  • elin2 291x300

  Elin Widgren

  Bekreftet
  • marieekwallcoachommig 300x258

  Marie Ekwall Health Coach

  Bekreftet
  • carola kroatien 300x268

  Vita statera / Klara konsult AB

  Bekreftet

Helsetrener online

Styr helsen din og føl deg bedre i hverdagen. Bestill din egen helsecoach som du møter på mobilen eller nettbrettet.

Synonymer for helse

 • helse, friskhet, helse, fysisk velvære, styrke, kraft, kondisjon, styrke, vitalitet

Wikipedia informasjon om helse

Hälsa Se även hälsning, hälsa (spel) och Hälsa (tidning) 'Ohälsa' omdirigerar hit. Se även sjukdom.Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity"). Den svenska myndigheten Sidas (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) använder sig av WHO:s definition. Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.