Nordens største coaching-nettverk

Forskjellen mellom coaching, terapi, veiledning, rådgivning og veiledning

Forskjellen mellom coaching, terapi, veiledning, rådgivning og veiledning

Forskjell i coaching

Forskjeller mellom trenere

Det kan være vanskelig å vite forskjellen mellom coaching, terapi, veiledning, rådgivning og veiledning. Her får du noen forklaringer på hva som skiller dem.

Trenere

En coach er en coach som fokuserer på å endre klientens atferd og tankesett, da coaching er fremtidsrettet. Hensikten med coaching er å skape ansvar, selvtillit og bevissthet og hjelpe den enkelte til å finne løsninger selv. Treneren publiserer ikke ferdige mål og løsninger, men samarbeider med klienten for å komme frem til dem under klientens eget ansvar basert på klientens tilgjengelige ressurser. Da treneren hjelper klienten til å komme med løsningene selv, trenger ikke treneren å være ekspert på klientens område. Treneren har ikke en ferdig modell å følge, men har flere forskjellige metoder å bruke. En god trener trenger også å ha og mestre en rekke kjernekompetanser. Det er vanligst at coaching foregår med et individ, men det kan også gjøres i en gruppe.

Terapeuter

Terapi er en ikke-medisinsk behandling av en skade eller sykdom, og den som profesjonelt utfører terapien kalles en terapeut. Terapi brukes til både psykiske og fysiske problemer i helsetjenester. Psykoterapi er vanligvis det som menes når man snakker om terapi, der en målrettet og systematisk samtalebehandling basert på psykologisk teori. Hensikten med psykoterapi er å behandle et bestemt problem eller å hjelpe pasienten til å føle seg bedre. Det er mange forskjellige former for terapi, som kognitiv psykoterapi, systemisk terapi, psykodynamisk psykoterapi og kognitiv atferdsterapi (CBT). Det er lisensierte psykologer eller psykoterapeuter som praktiserer psykoterapi. Terapeutens intensjon er å avhjelpe forskjellige typer psykiske lidelser, både et historisk og fremtidsperspektiv brukes under arbeidet. Terapi kan gis til enkeltpersoner, par, familier eller grupper.

Mentor

En mentor er en person som kjenner yrket og / eller bransjen. Vanligvis er mentoren en eldre og / eller mer erfaren person som fungerer som et forbilde og leder den yngre og / eller mindre erfarne dyktige. Basert på sin erfaring kan mentoren gi råd, veilede studenten og fungere som et klangbrett. Mentorskap er noe som nesten alltid utføres av mentoren og trainen. Det er vanlig at mentoren er noen i din egen organisasjon, men det er også mulig for mentoren å være noen utenfra.

Konsulenten

En konsulent er en rådgiver som er spesialist på et bestemt område og kan ansettes for å gi råd, ideer og forslag basert på deres erfaring. Konsulenten er vanligvis spesialist på utvikling og endring fra et organisatorisk perspektiv. Konsulenten jobber vanligvis på bakgrunn av erfaringsbasert læring. Det er mulig å gi råd i grupper eller individuelt, og konsultasjonen kan også foregå gjennom en tredjepart.

Veilederen

Veilederens oppgave er å gi veiledning basert på kontinuerlig pedagogisk veiledning eller støtte med den hensikt å heve egenskapene og være klangbrett. Det er en modell som veilederen følger, som forventes å gi et visst resultat. Avhengig av sammenheng, varierer innholdet, implementeringen og omfanget av modellen. Basert på et pedagogisk grunnleggende syn, må veilederen støtte og legge til rette for læringsprosessen. Tilsyn gjelder ikke private eller personlige forhold, men fokuserer på bestilte eller profesjonelle forhold. Under veiledningen får den enkelte og / eller gruppen muligheten til å snakke fritt om saken sin.

I noen selskaper er det vanlig å ha en ekstern veileder, mens mange andre foretrekker at veilederen er en person i forretnings- eller fagområdet. Det er mulig å utføre tilsyn individuelt, men det er vanligst at det foregår i en gruppe da det betyr at du kan dra nytte av gruppens kollektive erfaring og kunnskap.

Felles for alle: Samtalen

Fellesnevneren for de forskjellige yrkene som er beskrevet, er at samtalen brukes som et verktøy. Når det gjelder kommunikasjon, utvikling og deltakelse, er samtale et av menneskets viktigste verktøy. Forskjellen mellom profesjonene ovenfor er hvordan samtalen håndteres, formålet med samtalen, tilnærmingen og hvilke ferdigheter du tar med deg i samtalen.

Synonymer i kontrast

  • forskjell, forskjell, divergens, skille, skille, forskjell, avvik