Nordens største coaching-nettverk

Hva er endringsledelse og hvorfor er det viktig?

Hva er endringsledelse og hvorfor er det viktig?

Hva er endringsledelse og hvorfor er det viktig?

Under konstant forandring

Vi lever i et samfunn som stadig endrer seg. Dette betyr vanligvis at organisasjoner, selskaper og foreninger også trenger å være raske i beslutningene sine.

Endringsarbeid er ofte noe som ikke håndteres daglig og kan derfor oppleves overveldende når du er ansikt til ansikt med tidspunktet for endring. Da kan det være fint å supplere med en støtte i deres endringsarbeid. Når ting går fort, kan det hende at ansatte ikke følger med på tidene.

Coaching Association jobber for å skape forståelse rundt:

  • Hvorfor endringen skjer
  • Hvem er berørt av endringen
  • Hva vil endringen bety?
  • Når skjer endringen
  • Hvordan vil endringen skje

La prosessen ta tid

Tillåt att processen får ta tid och då framförallt den mänskliga processen. Det viktigaste är att helheten hänger ihop. Strategin och människorna! Att alla arbetar mot samma mål, att det finns medvetenhet på ledningsnivå så att rätt förutsättningar kan erbjudas. När vi ska påbörja ett förändringsarbete så måste vi börja med att inse att det inte bara är förändringen i sig vi ska hantera utan även människorna som ska hjälpa oss att lyckas med denna förändring. Människors reaktioner, känslor och beteenden är något vi kommer att behöva hantera kontinuerlig under hela processen. Det är nämligen helt avgörande för ett lyckat förändringsarbete. Människor vill känna delaktighet och de vill känna sig lyssnade på. Naturligtvis så behöver vi strategier och handlingsplaner för att veta och förstå vart vi är på väg och varför vi ska dit MEN strategier ska oftast exekveras av människor. Om vi inte förstår eller motiverar denna arbetskraft så spelar det mindre roll hur strategin ser ut om ingen exekverar den, eller hur? Tyvärr är det inte bara att beordra människor till att lyda order, för det fina med oss människor är att vi vill motiveras, vi vill förstå varför vi gör någonting och vilket värde det har. Att rekommendera är att satsa på självständighet och inte på kontroll i alla fall om vi vill skapa engagemang. För ett lyckat resultat kan vi inte bortse från något. Inom förändringsarbetet måste vi självklart sträva mot samma håll och steg 1 är att involvera alla. Här menas inte att medarbetarna ska avgöra om förändringen ska äga rum eller inte, utan de bör involveras, tala om vilket resultat ni vill ha men inte hur deras uppgift ska genomföras, eftersom det troligtvis är medarbetarna som är dem som ska genomföra handlingarna så ger det mer i längden om vi kan erbjuda frihet när det gäller att styra sitt eget jobb. Att komplettera med coachande samtal under förändringsprocessen är att föredra.

Naturlige reaksjoner

Forsvar og motstand mot endring er naturlige reaksjoner. På denne måten er reaksjonene på et generelt nivå forutsigbare, og vi kan forberede oss på dem. Forsvar og motstand er ikke et angrep på deg. Det er de ansattes innsikt å prøve å få tilbake litt kontroll ved å behandle det som har skjedd / skjer eller skal skje. La de ansatte få si fra gjennom diskusjon og refleksjon, på denne måten også mulig stress før endringen kan reduseres. Tillit og selvtillit er alltid en forutsetning for alle forhold. All endring krever åpenhet og et rom for å takle følelser.

Trenerforeningen ser alltid på helheten. Coaching Association er ikke bare en partner i begynnelsen av arbeidet ditt, men ser at en stor del av arbeidet skjer under prosessen. Vi mener derfor at alt endringsarbeid bør suppleres med coaching av grupper eller i individuelle samtaler for å håndtere endringens reaksjoner.

Det er viktig å jobbe med å svare HVORFOR? Alle må forstå hvorfor endring er nødvendig slik at de forstår hvorfor noe må gjøres. HVA du skal gjøre og HVORDAN du gjør det, så bør WHO gjøre hva slik at forventningene dine stemmer overens. Noen ganger kan noen kolleger oppfattes som bakovervendte fordi de stiller spørsmål ved alt. Å huske er at det er menneskelig å stille spørsmålet hvorfor! Det som skjer er at vi prøver å forstå hva som skjer. Hvis vi tar oss tid til å svare på dette på en forståelig måte, har vi kommet halvveis, det er ikke et spørsmål om organisasjonen, men en menneskelig reaksjon for å skape forståelse for handlingene du utfører. Når vi forstår hva vi gjør, øker forholdene for at vi også skal føle oss motivert før oppgaven vår.

Forståelse av HELE prosessen

For å lykkes med endring, er det nødvendig med en forståelse av HELE prosessen. Det hender at selskaper starter en endringsprosess uten å være tilstrekkelig forberedt. Noen kan tenke, hvor vanskelig kan det være? Vil du hoppe fallskjerm uten ordentlig forståelse eller nøye forberedelse til det kommende arrangementet? Ja, kanskje, men er du bare utålmodig eller dumdristig? Forberedelsene er A&O, en instruktør under turen gjør opplevelsen mindre skummel. Å føle seg trygg på noen som forstår prosessen, har vanligvis en tendens til å roe seg.

Husk at det vanligvis er lettere å jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid fordi det ofte er lettere å håndtere hindringer umiddelbart når de oppstår enn å gjøre store revolusjonerende endringer. Derfor er Coaching Association glad for å være en kontinuerlig partner i arbeidet ditt.

Coaching Association hjelper enkeltpersoner og organisasjoner med å forbedre ytelsen!

Endringslederutdanning | Bli best på Change Management

reservere opplæringen Change Management - For vellykkede endringer i organisasjonen din. Lag en konkret endringsplan for din egen organisasjon nedenfor utdanning. Erfarne lærere.

interesse forespørsel

Legg igjen en forespørsel om interesse når du trenger det endringsledelse eller hvis du søker en trening i endringsledelse.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Endringsledelse: 3 tips for vellykket endring

Synonymer for endring

  • endring, transformasjon, transformasjon, utvikling, endring, forstyrrelse, transformasjon, transformasjon, endring, endring, utveksling, skift, variasjon, endring; nyhet, reform, innovasjon

Wikipedia-informasjon om endringsledelse

Endringsledelse Endringsledelse eller Endringsledelse er en strukturert tilnærming for å følge enkeltpersoner, grupper og organisasjoner fra dagens situasjon til en ønskelig fremtidig situasjon. Endringsledelse fokuserer på å oppnå positive atferdsendringer hos mennesker ved å få dem til å endre sin egen atferd. Tilhengere av bruken av endringsledelse mener at siden atferdsendringer som skjer gjennom tvang risikerer stor risiko for ikke å bli permanent, medfører bruk av endringsledelse et mer langsiktig endringsperspektiv. Jo større etterspørsel etter atferdsendring hos mennesker i forbindelse med en endring, jo større er viktigheten av å bruke endringsledelse for å øke sjansen for å oppnå varig endring.