Nordens største coaching-nettverk

Coaching samtaler i praksis - Coaching Association

Coaching samtaler i praksis - Coaching Association

Coaching samtaler i praksis

Coaching samtaler og spørsmål

Hos Coaching Association finner du verdifull informasjon om coaching, coaching samtaler og mye mer relatert til personlig utvikling. Vi er takknemlige for at du fant her og vil her forklare hva coaching er for noe og fordype oss i den fantastiske samtaleverdenen.

Vi starter umiddelbart med å avklare hva coaching er for noe så viser vi hva coaching-samtaler kan gjøre for deg!

Hva er coaching?

“Coaching betyr å frigjøre en persons potensial for å maksimere ytelsen. Det er å hjelpe ham / henne å lære, snarere enn å lære ham / henne ”.

Som du kan se, er det en betydelig forskjell mellom å hjelpe noen å lære alene i stedet for å lære dem. Som trener prøver du for personen selv å finne løsningene og skape en nysgjerrighet rundt livet og oppgaven slik at han selv finner sitt potensiale og på denne måten kan skape det livet eller løsningen han ønsker.

"Tanken er at du jobber som en katalysator for at den andre personen skal blomstre i sin personlighet og være i stand til å bli hva de vil være."

Ideen om coaching

Coaching er i praksis en måte å kommunisere på som fremmer handling og læring på et personlig og profesjonelt nivå, ved å øke bevisstheten, utfordre og motivere og sette mål. Du kan gå en treneropplæring å komme deg videre i livet eller bli en bedre trener selv.

Nåtiden og fremtiden er fokusert, og man unngår å grave i fortiden i overdreven grad.

Coachings hovedidee er å orientere seg mot løsninger og muligheter, i stedet for å grave i problemer.

Coaching mentorskap

  • Ledelse handler ikke om å dominere, men om å løfte dem jeg leder.
  • Ledelse handler ikke om å vite mest, men om å hjelpe andre til å lære.
  • Ledelse handler om å skape et forhold basert på gjensidig respekt.

Vi leter ikke etter en leder eller dominans når vi jobber med coaching, men vi ser etter samhandling, der personen som søker hjelp må finne sitt iboende potensiale for å lære, løfte og finne løsninger i livet.

Vi stikker ut haken og sier at du selv har alle løsningene du trenger for å kunne leve fullt ut. Det handler om å frigjøre potensialet ditt.

Modell for coaching samtaler

I denne delen vil vi forklare hva en coachingsamtale er. Det absolutte grunnlaget for en god coachingsamtale er tillit og tillit. I den individuelle samtalen blir coachingtilnærmingen konkret. Samtalen er starten!

Hvis du får en virkelig god samtale, vil den som leter etter coaching virkelig kunne løfte. Det kommer an på dere begge. Du må være her og nå og ta deg tid til at den fungerer fullt ut.

Det er flere forskjellige modeller for god coaching, og de følger samme fine struktur. Det viktige er at du får flyt i samtalen og at du bruker en modell som passer deg.

Det viktige er ikke hvilken modell du følger, men at samtalen flyter. Ved å fokusere på personen du coacher, lytte til det som virkelig blir sagt og stille åpne spørsmål, vil du komme langt.

La oss nå se nærmere på strukturen i samtalen:

Seks trinn for coaching samtaler

Du som trener fungerer som en form for samtaleleder. Du styrer samtalen og holder den så jevn som mulig. Ved å bruke en god struktur får du flyt og kan gå videre i samtalen. Du setter den opp slik at du kan beholde den røde tråden og ikke flyte bort i samtalen.

Du er ansvarlig for spørsmålene og personen som blir coachet er ansvarlig for svarene og innholdet. Du bør virkelig la motparten snakke og gi svarene.

Strukturen i coachingsamtalen: Intensjonen, den nåværende situasjonen, drømmesituasjonen, opplevde hindringer, ressurser og hvilke aktiviteter du skal ta.

Intensjon til samtalen

Trinn 1 er å avklare formålet med samtalen. Hva ønsker den coachede personen ut av samtalen? Hva skal man sikte på å løse eller hva ønsker personen å oppnå. Det er viktig at du er tydelig og tydelig på hva du vil ha ut av samtalen. Den coachede personen må vite hva de vil ha ut av coachingen.

Spørsmål til å begynne med:

Hva vil du oppnå med denne samtalen? Hva vil du få ut av samtalen?

Alle samtaler ser innholdsmessig annerledes ut, så hvis det er en stor utfordring / intensjon, kan du begrense den slik at det blir klart hva personen ønsker å oppnå med akkurat denne samtalen.

Se på dagens situasjon

For at de begge skal få et så klart bilde av den nåværende situasjonen som mulig, bør du definitivt begynne med å lage en beskrivelse av dagens situasjon. Denne delen av samtalen skal ta tid for å få et så godt bilde som mulig av hvor personen er akkurat nå.

Jo tydeligere dette bildet blir, desto bedre blir de gjenværende delene av samtalen. Hvis personen får for mye trøbbel, må du sørge for at du går videre i strukturen til samtalen. Flyten er viktig, og personen bør ikke falle i dyp problemløsning eller fortiden.

Eksempler på spørsmål:

Hva skjedde? Hvordan ser situasjonen din ut nå? Hvordan føler du at du blir påvirket av situasjonen? Hva har personen gjort?

Drømmemodus

I denne delen av coachingsamtalen leder du personen ved hjelp av gode spørsmål for å komme videre og ikke bli fanget i for mye analyse og problemløsning. Denne delen av samtalen fungerer som et trekkhjelpemiddel for å komme videre og få personen til å utvide sine perspektiver.

Hvis du måtte bestemme selv, hvordan ville situasjonen din se ut da?

Hva vil du? Hvilke ressurser føler du at du har? Hvilke ressurser trenger du?

Opplevde hindringer

I denne delen av samtalen blir hindringene som oppfattes å stå mellom personen og hans eller hennes drømmesituasjon fremhevet. Denne delen av samtalen kan være litt risikabel, for å si det sånn. Det er lett å bli sittende fast her i denne delen, og du må sørge for å gå videre slik at det ikke er fokus på problemer for mye, men fokusere på løsningene som kommer senere i samtalen. Ikke bli sittende fast som sagt, men fortsett.

Eksempler på spørsmål:

Hva hindrer deg i å komme dit du vil? Hva hindrer deg i å gjøre mer? Handler det om gaven eller deg selv som er problemet?

Personens ressurser

Alle har flere uutnyttede og skjulte ressurser. Du ser ikke ditt eget potensial, og det er det hele coaching-samtalen handler om å finne. Det er ikke alltid lett å finne dette, men i denne delen av samtalen bør du finne alternative løsninger og finne.

I denne delen må treneren stille spørsmål som åpner seg slik at personen ser nye muligheter. Stimulerende spørsmål som gir kraft til nye muligheter. Personen skal se både innover og utover for å finne ressursene som trengs for å løse problemet eller se den nye løsningen.

Her skal personen gå fremover i tanken. Det kan absolutt trenge litt mer tid og en rekke flere spørsmål i denne delen av samtalen. Her skal det avklares.

Eksempler på spørsmål:

Hvilke andre måter er mulig å se på situasjonen eller problemet? Hvilke andre løsninger kan du se? Hva kan du oppnå hvis du hadde mer penger eller tid? Hva er fordelene og ulempene med de forskjellige alternativene dine? Hvilke vil gi deg de beste resultatene? Hva kan du gjøre mer?

Aktiviteter

Nå kommer det siste trinnet og her er det en fordel å også bruke lukkede spørsmål fordi det handler om å begrense og fokusere på handling.

I denne delen av samtalen tar spørsmålene dine sikte på å sette realistiske mål og bestemme hva som må gjøres. Jo mer konkret og fokusert personen blir, jo bedre.

Eksempler på spørsmål:

Hva vil du gjøre nå? Når skal du begynne? Hvilke trinn må du ta akkurat nå? Når skal du begynne å opptre? Når vet du om du har lyktes? Hvordan vet du om du har lyktes? Hvilken støtte trenger du? Hva kan gjøre deg enda mer motivert? Hvor bestemt er du for å komme i gang? Hvem andre er involvert?

Dette kan være strukturen for gode coachingsamtaler. Hvis du er motivert og har en god trener, vil du definitivt lykkes med det du satte deg for!

Coaching-samtaler gjør hele forskjellen!

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ha et coachingintervju eller hvis du søker på en Coaching Interview-opplæring.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Coaching samtaler med ledere - Ofte stilte spørsmål

Wikipedia informasjon om samtale

Samtale Samtale er utveksling av informasjon mellom to eller flere personer. Avhengig av hvem samtalen er mellom, kan samtalestilen variere. Når et bestemt formål ønskes oppnådd med samtalen, kan argumentasjon være en viktig del, og samtalen kan sees på som en form for retorikk. Samtalen kan også være en intervjuteknikk og brukes også som en rolig form for å få fakta som i psykoterapi eller rådgiverbesøk. En samtale med en mer intens meningsutveksling mellom deltakerne kalles vanligvis en diskusjon.