Nordens største coaching-nettverk

Coaching av smarte mål. Kunsten å sette meningsfulle mål

Coaching av smarte mål. Kunsten å sette meningsfulle mål

Coaching smarte mål

Smarte mål og atferdsmål

Virksomheten får retning og fokus med relevante og felles mål.

Start fra det som er viktig å følge opp i virksomheten for at den skal utvikle seg i riktig retning for å finne ut hvilke mål som er relevante for deg. Noen mål kan settes for hver ansatt, mens andre kan være felles mål.

Det finnes forskjellige typer mål, og to av de vanligste er atferdsmål og såkalte "smarte mål".

Karakteristisk for et smart mål

Kjennetegn ved et smart mål er at det er:

 • nærmere bestemt - Det må avgrenses og tydelig.
 • Målbar - Du må ha bestemt deg på forhånd hvordan du vet om målet er oppnådd.
 • Akseptert - Målet må aksepteres av de som er berørt av det.
 • Realistisk - Målet må føles oppnåelig.
 • Tidsbundet - Det må være en bestemt tidsramme for når målet må oppnås.

 

Eksempel: "Produkt x har en produksjonstid som vil bli forkortet med 20% sammenlignet med 1. januar i år. Tidsrammen for målet er at den må oppfylles 1. januar neste år. Produksjonstiden måles via Y-rapporten. ”

Ved å følge den smarte modellen får du fordelen at det blir lett å forstå og mulig å oppnå målene du setter deg. Det gir også en klar måleverdi for å se om målet er oppnådd.

Selvfølgelig er det også ulemper med smarte mål. En av disse er at det kan være vanskelig å knytte smarte mål til arbeidet deres for individuelle ansatte. Hvordan en ansatt har bidratt til et operativt mål som er oppnådd, kan være umulig å vite og bruk av atferdsmål kan derfor være mer motiverende for de ansatte.

 

Atferdsmål - en annen smart metode

Atferdsmål beskriver tydelig hva hver enkelt ansatt trenger å gjøre for å utvikle virksomheten i riktig retning. Basert på virksomhetens verdier kan relevante atferdsmål settes og de kan være en del av lønnskriteriene.

Det må være klart definert hvilken atferd som må følges opp. De må spesifiseres og observeres.

 

Eksempel: - Vi ønsker et mer åpent klima der ansatte i større grad kan bidra med sine ideer for å fremme utviklingen av virksomheten. Et atferdsmål som er observerbart og målbart, er at ansatte på hvert månedlige møte må bidra med minst to egne ideer. ”

 

Finn først ut hvilken atferd du vil ha og trenger å følge opp. Målene som har størst innvirkning på å oppnå din strategi og forretningsplan, må prioriteres.

Du må angi en måleverdi for å vise om målet er oppnådd eller ikke etter en forutbestemt tid. Dette må avgjøres i samarbeid med den eller de som vil jobbe mot målet.

Atferdsmål settes alltid på individnivå, men de kan også gjelde for en hel gruppe eller arbeidsplass. De kan støtte både personlig utvikling og forretningsutvikling.

 

Fordelen med atferdsmål versus smarte mål

Det blir klart hva hver enkelt ansatt trenger å gjøre eller endre for å oppnå målet når målet er knyttet til en atferd. Alle kan da fokusere på sin egen del i utviklingen i stedet for et resultatorientert mål som kan påvirkes av mange faktorer.

 

Følge opp

Avgjør sammen om en forsoningsmulighet når målene skal følges opp.

Oppfølgingen gir muligheten til å justere mål og arbeidsmetoder basert på suksesser og tilbakeslag slik at utvikling vil gå i riktig retning.

 

Tips for oppfølging

Å stille spørsmål om mål, ressurser, tidsplan og hva som har vært vanskelig eller enkelt, er en god måte å evaluere og følge opp.

Eksempler på spørsmål:

 • Oppnådde vi målene? Hva har vi lært underveis?
 • Hva fungerte bra? Hva må endres?
 • Hvordan fungerte fordelingen av ansvar og makter?
 • Hvilken forskjell har vi gjort mot omverdenen? Hvilken verdi har vi skapt?
 • Hva har jeg lært? Hvordan har jeg vokst?
 • Hva trenger du fra meg akkurat nå for at du skal nå dine mål?

 

SMART mål

SMART-mål brukes til å definere klientens målbilde og fokusere energi på å nå dit klienten ønsker

Bokstavene i ordet SMARTA står for de forskjellige delene som brukes til å sette mål.

Siden det er klienten som setter målene, er beskrivelsen nedenfor laget i I-form.

S: Spesielt - nøyaktig hva, hvor vil jeg reise? Vær så spesifikk som mulig

M: Målbar - mengde, for eksempel størrelse, antall. Dette er viktig slik at vi vet når målet er nådd.

EN: Attraktivt - målet skal føles viktig å nå. Målet skal føre til ting jeg virkelig ønsker å oppnå eller gjøre og være basert på mine visjoner og drømmer.

R: Realistisk - det skal være mulig å implementere. Jeg skal føle at det er rimelig for tiden, helsen, pengene, kreativiteten jeg har og støtten jeg har rundt meg.

T: Frist - Når skal målet nås? Det er tydeligere med en nøyaktig dato i stedet for "en gang på slutten av måneden". Det fungerer også som et anker i virkeligheten.

EN: Akseptert - Målet må aksepteres av meg og de som er berørt av målet.

interesse forespørsel

Legg igjen en forespørsel om interesse når du trenger hjelp til å sette smarte mål og atferdsmål.

Få mer informasjon på e-post eller telefon

Ikke bindende

Gratis

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Synonymer for mål

 • formål, formål, mål, politikk, fokus
 • sluttpunkt, retningspunkt, destinasjon