Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en skoletrener? - Trenerforeningen

Hva gjør en skoletrener? - Trenerforeningen

skoletrener coaching i skolen

Skoletrening og lærerveiledning

En skoletrener jobber med coaching og veiledning i skolen og med utdanning og coaching av skoleledere og lærere så vel som andre lærere og studenter.

Trenerforeningens skoletrening

Coaching Association tilbyr skoletrenere for lærere og studenter. Coaching er alltid frivillig, og klienten og treneren jobber sammen mot tydelige mål.

Treneren som er profesjonell og har gjennomgått en akkreditert opplæring i coaching blir en ressurs i skolen som hjelper til med motivasjon, selvtillit, selvtillit, prestasjonskrav og fremtidsutsikter. Sammen blir studentens / lærerens talenter og potensiale for utvikling funnet. Coaching er relatert til læreplanen.

Etiske retningslinjer

Coaching Association følger ICFs (International Coach Federation) kjernekompetanse og etiske retningslinjer.

Coaching Association trener og diplomer skoletrenere som avklarer skoletrenerens oppgaver og gjør det enkelt for arbeidsgiveren å utnytte den verdifulle ressursen. Sammen utforsker studenten og treneren hvilke tanker, drømmer og styrker eleven har. Studenten får kunnskap om seg selv og hvilken vei han skal velge. Skoletreneren blir en ekstra ressurs og trygghet for eleven i tillegg til annet personale på skolen. En trener skal ikke forveksles med en vaktmester, pausevakt, assistent eller annet ressurspersonell. Det er imidlertid viktig at treneren er i forumene der det er gunstig å bli kjent med individene og gruppene som skal coaches.

Informasjon til skoletrener

-Som en utdannet trener følger ICFs kjernekompetanse og etiske regler.

-Trener studenter, lærere mot individuelle mål og grupper mot felles.

-Være et supplement til skolepersonalet og være lett tilgjengelig for alle.

-Har en positiv, åpen og nøytral tilnærming til miljøet og de som skal coaches.

En trener jobber vanligvis ikke om sommeren.

Coachingforeningens lærerveiledning

Læreryrket er i stadig utvikling. Det utfordrer og krever mye av deg som lærer. For å få en bedre mulighet til å ta kontroll over situasjonen at det betyr å være både leder og del av en gruppe studenter, kan veiledning være en vei å gå. Coaching Association tilbyr veiledere som kan trene deg for å forstå dine personlige mål, din måte å reagere på og hvordan du behandler studentene dine.

En coach kan hjelpe deg med å finne verktøy som hjelper deg med å ta den rette avgjørelsen og lykkes i rollen din som lærer. Når du tar kontroll over din faglige utvikling med veiledning, vil du føle større tilfredshet og lettere oppnå dine mål.

Kommunikasjon

Kommunikasjon med seg selv og andre er utgangspunktet i veiledningen, som også er en form for kommunikasjon. Veilederen jobber for å vise hvordan forskjellige typer kommunikasjon fungerer eller ikke fungerer. I praktiske øvelser kan nye atferdsmønstre og tenkemåter belyses. Du vil ha nye verktøy for å kunne kommunisere bedre i din profesjonelle rolle.

Opplæringstid

Veiledningstiden  varierer avhengig av hjelpen du trenger. Veiledningen er basert på deg selv og din faglige kunnskap. Du og treneren lager en plan basert på dine forhold og behov og for å ordne tankene og målene dine.

Prosessen tar forskjellige lengder tid, men seks måneder er rimelig for mange.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en skoletrener eller hvis du søker om en skoletrenerutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Eksempler på skoletrenere, coachingveiledning i skolen.

Synonymer for opplæringen

  • hjelp, veiledning, råd, undervisning, instruksjon, instruksjon; lærebok, manual, manual, user manual

Synonymer for skole

  • subst.
  • utdanningsinstitusjon, utdanningsinstitusjon, universitet, studie, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, utdanningsinstitusjon, lyceum; skolebygning, skolehus; skolegang, undervisning, utdanning
  • retning, lære, tankesett

Wikipedia-informasjon om skolen

Skola Skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor. På lägre nivåer är skolinstitutionerna reglerade så att anpassade lokaler, utbildad personal, olika former av skolplikt, pedagogik, metodik och ämnesinnehåll tillsammans skall klara av att förmedla den kunskap, kultur, information och de färdigheter som respektive lands befolkning anser vara av vikt för de blivande myndiga medborgarna. Institutionen har funktionen massmedium. och består ifall den är statlig av ett påbud från allmänheten. Påbudet är som regel stadfäst i en skollag. Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Skolans rektor har ledningsansvar för en skolenhet. Endast en rektor per skolenhet får kallas rektor. En rektor kan dock vara rektor för flera skolenheter. Det viktiga är att varje skolenhet leds av en enda rektor och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på skolenheten. Varje skola ska ha en rektor. Begreppet "skolenhet" syftar på skolan i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet.