Nordens största coachnätverk

Coach Istorp livscoach, hälsocoach, karriärcoach, organisationskonsult

Coach Istorp livscoach, hälsocoach, karriärcoach, organisationskonsult

Coach Istorp

Välkommen till Coachförbundet i Istorp

Hos Coachförbundet i Istorp arbetar vi med personlig utveckling och förändringsarbete.

Arbetet sker individuellt, inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening, har nytta av coachning. Både i arbetslivet och privat gör coachning skillnad.

Coachens uppgift

Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess.

Coachen hjälper

Coachen hjälper och stöttar dig för att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling

Maximera effektivitet

Coaching kan med fördel användas för att nå mål och maximera effektivitet.

Effektiv Coaching i Istorp

Coaching är ett viktigt redskap i stödjandet i både individuellt och i grupp, för att förbättra resultat. För dig som vill nå effektiva resultat på kort tid och är fokuserad och redo att uppnå dina mål, är det bra med en coach som lyssnar och är fokuserad på dig! Vårt mål är att locka fram den du vill vara.

Boka En Coach

Coachutbildning

Är du en naturlig ledare och vill jobba med att coacha andra? Här hittar du flera coachutbildningar
Andra områden Coachförbundet kan hjälpa till med i Istorp:

Om någon känsla hindrar dig

Förändra beteenden som du vill bli av med

Förbättra din självkänsla

Hitta din kreativa känsla

Hjälpa dig att uppnå dina mål

Fastnat i saker som har hänt– vill leva i nuet

Att våga stå för sig själv och inte bli dörrmatta

Våga vara dig själv i sociala situationer

Bli av med tankar som håller dig tillbaka

Locka fram det bästa hos dig

Att våga leva livet precis som du vill och få mera glädje i livet.

Läs mera om vilka tjänster som Coachförbundet erbjuder:

Livscoaching
Livscoach Istorp som kan hjälpa dig att sätta personliga mål och nå drömmar du har i ditt liv. Ibland kan man fastna och behöva en expert som kan ha ansvar för ens personliga utveckling.

Hälsocoach
Hälsocoach Istorp stöttar och motiverar människor som vill göra en livsstilsförändring.

Organisationskonsult
Organisationskonsult Istorp utvecklar organisationer, företag och individer genom att stötta och synliggöra chefer och medarbetare så att de kan ta sig framåt mot sitt gemensamma mål.

Karriärcoach
Karriärcoach Istorp finns där för att hjälpa de som behöver få struktur kring sina tankar och mål så att man därifrån ska veta vad nästa steg framåt ska bli. Vara ett bollplank.

Förändringsledning
Förändringsledning Istorp är ofta något som inte hanteras dagligen och kan därför upplevas överväldigande när man står öga mot öga med förändringens tid.

Chefscoach & Ledarskapscoach
Chefscoach Istorp hjälper till att utveckla ett coachande ledarskap som identifiera individuella mål med ledarskapet. Här jobbar coachen också med individuella utvecklingsbehov från t.ex. en management audit.

Par- och relations-coaching
ParCoaching Istorp betonar det som fungerar mellan paret och det som de vill förändra och lyckas med.

Handledning
Handledning Istorp. Person som stöttar och vägleder annan person i ett ämne där handledaren har kunskap.

Föreläsningar
Vi erbjuder kurser & föreläsningar i Istorp  inom coaching, karriärutveckling, ledarskap, Talent Management, HR-stöd, outplacement, och förändringsledning för individ och organisation.

Outplacement
Outplacement Istorp. När en chef eller medarbetare blir uppsagd från sitt jobb och arbetsgivaren ska hjälpa personen till ett nytt jobb så kan outplacement med en coach anlitas.

Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutveckling Istorp. Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.

Självledarskap
Självledarskap Istorp. För att självledarskap ska fungera krävs tydlighet kring mål och förväntningar.

Ny som chef
Ny som chef i Istorp? Närma sig din första dag som ny chef och känner du dig överväldigad av nya krav och förväntningar?

Teamcoach
Teamcoach Istorp. Teamcoachen maximera prestationerna inom de olika arbetslag för att kunna nå eller överträffa verksamhetsmålen.

Konflikthantering
Konflikthantering Istorp. Ger dig självsäkerhet nog att hantera konflikter och svåra samtal. Gå en Konflikthanteringskur.Kontakta oss idag.

Högkänslighet HSP
Högkänslighet Istorp brukar förkortas HSP (highly sensitive person). HSP är inte en sjukdom eller funktionsnedsättning utan ett personlighetsdrag.

Skolcoach
Skolcoach Istorp arbetar med coaching och handledning i skolan och med att utbilda och coacha skolledare och lärare samt övriga pedagoger och elever.

Jobbcoach
Jobbcoach Istorp Vill du ha en jobbcoach? Vill du få stöd i din jobbsökning? Är du berättigad stöd från Arbetsförmedlingen?

Bokningssystem för coaching
Bokningssystem för coaching Istorp. Låt dina kunder enkelt boka coching tider till ditt kontor när det passar dem.

Fakturera utan företag
Fakturera utan företag som coach Istorp genom att ansluta dig till Revisor24. Börja frilansa och slipp krångel med egen firma.

Coach i Istorp

Obs!!! vi listar alla Coacher inte bara samarbetspartners.

Lediga coach jobb


Synonymer till coach
idrottstränare, tränare, instruktör, lagledare, ledare, lagkapten, vägledare, rådgivare, handledare, utvecklingsstöd

Wikipedia information om Coachning

Coachning Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor. Den som leder aktiviteten kallas coach.

Wikipedia information om Istorp

Istorp Istorp är en kyrkby i Istorps socken i Marks kommun, Västra Götalands län. Mellan 1890 och 1970 fanns det en småskola i Istorp, lydande under namnet Frölichska skolan (vilken i sin tur tillkom genom en donation 1841), tidigare kallad Klockaregårdens småskola. Byggnaden uppfördes under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och var till en början klockargård, därav namnet. Skolbyggnaden bestod av två klassrumi bottenvåningen och tjänstebostad för läraren på övervåningen. Ingrid Ådahl var den sista läraren i Frölichska skolan. I ett flertal år efter det att skolan upphört användes övervåningen som tjänstebostad åt församlingens diakonissa. Byggnaden står kvar och är idag privatbostad. I byn ligger Istorps kyrka.