Stærsta þjálfaranet Norðurlanda

Hvað gerir skólaþjálfari? - Þjálfarafélagið

Hvað gerir skólaþjálfari? - Þjálfarafélagið

þjálfun skólaþjálfara í skólanum

Skólaþjálfun og kennaraleiðbeiningar

Skólaþjálfari vinnur með þjálfun og umsjón í skólanum og með fræðslu og þjálfun skólastjórnenda og kennara sem og annarra kennara og nemenda.

Skólaþjálfun Markþjálfarafélagsins

Þjálfarafélagið býður upp á skólaþjálfara fyrir kennara og nemendur. Markþjálfun er alltaf sjálfviljug og viðskiptavinurinn og þjálfari vinna saman að skýr settum markmiðum.

Þjálfarinn, sem er atvinnumaður og hefur farið í viðurkennda þjálfun í þjálfun, verður úrræði í skólanum sem hjálpar til við hvatningu, sjálfstraust, sjálfsálit, frammistöðu kröfur og framtíðarhorfur. Saman finnast hæfileikar nemandans / kennarans og möguleikar til þroska. Markþjálfun tengist námskránni.

Siðareglur

Markþjálfarafélagið fylgir kjarnafærni og siðferðilegum leiðbeiningum ICF (International Coach Federation).

Þjálfarafélagið þjálfar og prófskírteini skólaþjálfara sem skýra verkefni skólaþjálfarans og gera vinnuveitanda auðvelt að nýta sér dýrmæta auðlind. Saman kanna nemandinn og þjálfarinn hvaða hugsanir, drauma og styrkleika nemandinn hefur. Nemandinn fær þekkingu á sjálfum sér og hvaða leið hann ætti að velja. Skólaþjálfarinn verður auka eign og öryggi fyrir nemandann samhliða öðru starfsfólki skólans. Ekki ætti að rugla þjálfara við húsvörð, hléverði, aðstoðarmann eða annað starfsfólk úrræði. Hins vegar er mikilvægt að þjálfarinn sé á vettvangi þar sem gagnlegt er að kynnast einstaklingunum og hópunum sem á að þjálfa.

Upplýsingar fyrir skólaþjálfara

-Sem þjálfaður þjálfari fylgir kjarnafærni ICF og siðferðisreglum.

-Faranemendur, kennara í átt að einstökum markmiðum og hópum í átt að sameiginlegum.

-Vera viðbót við starfsfólk skólans og vera auðveldlega aðgengileg öllum.

-Hafa jákvæða, opna og hlutlausa nálgun á umhverfið og þá sem á að þjálfa.

Þjálfari vinnur venjulega ekki á sumrin.

Kennarahandbók þjálfarafélagsins

Kennarastéttin er í stöðugri þróun. Það ögrar og krefst mikils af þér sem kennara. Til að fá betra tækifæri til að ná tökum á þeim aðstæðum að það þýðir að vera bæði leiðtogi og hluti af hópi nemenda getur eftirlit verið leið. Þjálfarafélagið býður leiðbeinendum sem geta þjálfað þig í að skilja persónuleg markmið þín, hvernig þú bregst við og hvernig þú kemur fram við nemendur þína.

Þjálfari getur hjálpað þér að finna verkfæri til að hjálpa þér að taka rétta ákvörðun og ná árangri í hlutverki þínu sem kennari. Þegar þú tekur stjórn á faglegri þróun þinni með eftirliti finnurðu fyrir meiri ánægju og nær auðveldara settum markmiðum þínum.

Samskipti

Að eiga samskipti við sjálfan sig og aðra er upphafspunkturinn í leiðsögninni, sem einnig er samskiptaform. Umsjónarmaður vinnur að því að sýna hvernig mismunandi tegundir samskipta virka eða virka ekki. Í verklegum æfingum er hægt að skýra ný hegðunarmynstur og hugsunarhætti. Þú færð ný tæki til að geta átt betri samskipti í faglegu hlutverki þínu.

Kennslutími

Umsjónartíminn  mismunandi eftir því hvaða aðstoð þú þarft. Leiðbeiningin byggist á sjálfum þér og faglegri þekkingu þinni. Þú og þjálfarinn gerum áætlun út frá aðstæðum þínum og þörfum og raðar hugsunum þínum og markmiðum.

Ferlið tekur mismunandi langan tíma en sex mánuðir eru sanngjarnir fyrir marga.

fyrirspurn um vexti

Sendu fram beiðni um áhuga þegar þú hefur áhuga á að ráða skólabifreiðarþjálfara eða ef þú ert að sækja um menntun skólameistara.

Fáðu frekari upplýsingar með tölvupósti eða síma
Ó bindandi
Ókeypis

Beiðnin er send til valda samstarfsaðila.

Dæmi um skólaþjálfara, þjálfaraleiðsögn í skólanum.

Samheiti fyrir kennsla

  • hjálp, leiðsögn, ráðgjöf, kennsla, kennsla, kennsla; kennslubók, handbók, handbók, notendahandbók

Samheiti fyrir skóla

  • subst.
  • menntastofnun, menntastofnun, háskóli, nám, grunnskóli, menntaskóli, lýðháskóli, menntastofnun, lyceum; skólahúsnæði, skólahús; skólaganga, kennsla, menntun
  • stefna, kenning, hugarfar

Wikipedia upplýsingar um skólann

Skola Skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor. På lägre nivåer är skolinstitutionerna reglerade så att anpassade lokaler, utbildad personal, olika former av skolplikt, pedagogik, metodik och ämnesinnehåll tillsammans skall klara av att förmedla den kunskap, kultur, information och de färdigheter som respektive lands befolkning anser vara av vikt för de blivande myndiga medborgarna. Institutionen har funktionen massmedium. och består ifall den är statlig av ett påbud från allmänheten. Påbudet är som regel stadfäst i en skollag. Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Skolans rektor har ledningsansvar för en skolenhet. Endast en rektor per skolenhet får kallas rektor. En rektor kan dock vara rektor för flera skolenheter. Det viktiga är att varje skolenhet leds av en enda rektor och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på skolenheten. Varje skola ska ha en rektor. Begreppet "skolenhet" syftar på skolan i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet.