Pohjoismaiden suurin valmennusverkosto

Valmennus - sopimus

Valmennus - sopimus

Valmennus - sopimus

Asiat, jotka on pidettävä mielessä kirjoitettaessa sopimusta valmentajana:

Valmennuksen tulisi pyrkiä auttamaan asiakasta saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin. Se on tavoitteellinen prosessi, jossa tarkastelet yhdessä valmentajan kanssa, mitä on tiedostettava ja muutettava, jotta asiakas pääsee nykyisestä tilanteesta haluttuun tilanteeseen.

Työskentelet ehdoitta ja kokoukset suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Joskus sinun on aloitettava asettamalla välitavoitteet. Valmentaja vastaa kokousten prosessista ja asiakas vastaa sisällöstä ja mistä aiheista keskustellaan.

Asiakkaan odotetaan valmistautuvan kutakin kokousta varten ja myös ehdottamaan ja toteuttamaan joitain tehtäviä kokousten välillä. Tämä on valmennustavoitteen saavuttaminen.

Valmennuksen avulla asiakkaan tulee löytää ja tunnistaa lähestymistavat, jotka johtavat haluttuun päämäärään. Valmentaja kysyy kysymyksiä, antaa palautetta ja jakaa havaintojaan, mutta asiakas on vastuussa menestyksestään eikä voi odottaa saavansa valmiita vastauksia tai neuvoja. Valmentaja toimii vain aktiivisena tienä tiellä.

Jotkut valmentajan kysymyksistä voidaan nähdä provosoivina ja haastavina, mutta tämä on tapa saada asiakas ajattelemaan uusia suuntauksia ja luomaan oivalluksia. On erittäin hyödyllistä, jos asiakas uskaltaa olla avoin tilanteestaan. Kummankin osapuolen vilpittömyys ja avoimuus ovat sitä, mihin pyritään.

Valmentaja on täysin keskittynyt asiakkaaseen ja hänen kehitykseensä ja haluaa auttaa häntä löytämään esteitä, jotka voivat olla matkalla tavoitteeseen. Kyse voi olla asiakkaan tietoisuudesta estävistä ajatusmalleista tai toiminnoista. Asiakas saa tukea ja kannustusta vastustuksen voittamiseksi ja tarvittavien muutosten tekemiseksi. Asiakkaan tulisi mieluiten tehdä muutosehdotukset.

Yhteistyö perustuu tapaamiseen noin joka toinen viikko ajanjakson ajan, jonka asiakas ja valmentaja päättävät yhdessä. Jokainen mahdollisuus kestää 1,5 tuntia, mutta valmentajaan voidaan ottaa yhteyttä myös kokousten välillä vastaamaan esiin nouseviin kysymyksiin tai sovintoon. Arviointi tapahtuu yhdessä ja jatkuvasti kokouksissa, ja asiakas saa jotain työskennellä ja miettiä ennen seuraavaa kokousta.

Kaikki kokoukset ovat ehdottoman luottamuksellisia. Valmentaja pitää salaa, joka on asiakas ja jolla on ehdoton luottamuksellisuus kokousten sisällön suhteen. Tätä salassapitovelvollisuutta sovelletaan edelleen myös valmennuksen valmistuttua. Lisäksi kansainvälisen valmentajaliiton (ICF) laatimat eettiset ohjeet, jotka toimitetaan pyynnöstä, otetaan huomioon.

Työn laadun varmistamiseksi ja kansainvälisen sertifikaatin saamiseksi edellä mainitun toimialajärjestön valmentajan on ehkä annettava tietoja asiakkaan nimestä, sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta. Tämä menettely hyväksytään asiakkaan allekirjoituksella.

Synonyymit sopimukselle

  • sopimus, ratkaisu, sopimus, liitto, sopimus, sopimus, sopimus, lupaus