Pohjoismaiden suurin valmennusverkosto

Mikä on mentorivalmentaja? Ero mentorointi ja valmennus

Mikä on mentorivalmentaja? Ero mentorointi ja valmennus

Mikä on mentorivalmentaja? Ero mentorointi ja valmennus

Lukemattomat valmentajan tittelit

Valmennuksessa ja mentoroinnissa on lukemattomia otsikoita ja käsitteitä, ja lajittelemme ne täällä. Tarkastellaan mitä valmennuksella ja mentoroinnilla on yhteistä ja mikä erottaa ne toisistaan. Tarkastelemme myös sitä, milloin on tarkoituksenmukaista käyttää niitä ja mitä kysymyksiä kysyä itseltäsi, kun olet epävarma.

Termejä mentori ja valmentaja löytyy hiukan kaikkialta nykyään ja nimikkeitä on monia. Sisäinen mentori, ulkoinen mentori, ammatillinen mentori, epävirallinen mentori, liiketoiminnan valmentaja, elämänvalmentaja, urheiluvalmentaja, päävalmentaja, uravalmentaja ja niin edelleen. On myös joitain valmennustehtäviä, joissa valmentaja toimii enemmän neuvovana asiantuntijana kuin laillisena valmentajana. Tähän sisältyy esimerkiksi koiravalmentaja, myyntivalmentaja ja terveysvalmentaja. Voi olla hieman hämmentävää, että näitä kutsutaan valmentajiksi, kun he todella eivät ole.

Joten mitä valmentaja todella tekee? Ja mitä mentori tekee?

Alla on lyhyt kuvaus molemmista. EMCC: n (Euroopan mentorointi- ja valmennusneuvosto) mukaan näiden kahden välillä ei kuitenkaan ole suoraa kiinteää rajaa, koska niillä on enemmän samankaltaisuuksia kuin eroja, ja molemmilta ei ole selkeää määritelmää. On kuitenkin joitain eroja, jotka voimme havaita.

Mikä on mentorointi?

Sana mentori on peräisin muinaisesta Kreikasta Odysseuksen tarinasta. Kun Odysseus lähti troijalaisen sodasta, hän pyysi hyvää ystäväänsä Mentoria "huolehtimaan poikastani ja opettamaan hänelle kaiken mitä tiedät". Jumalatar Athena otti kuitenkin Mentorin muodon, ja hän valvoi poikaa Odysseuksen poissa ollessa. Juuri tämän tarinan jälkeen mentori on tullut tarkoittamaan luotettavaa opettajaa tai neuvonantajaa.

Mentoroinnista on erilaisia ​​näkemyksiä riippuen siitä, asutko Euroopassa vai Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa "sponsoroinnin mentorointi" on yleistä. Tämä tarkoittaa, että mentori antaa uraneuvontaa ja esittelee harjoittelijan omaan verkostoonsa. Professori David Clutterbuckin mukaan "kehitysohjauksella" pyritään kehittämään taitavia ja mentorin roolilla on paljon laajempi merkitys. Juuri tämäntyyppinen mentorointi on yleistä Euroopassa, etenkin Pohjoismaissa.

Mikä on valmennus?

Valmennus ei ole vain jonkun saamista asettamaan tavoite. Kuten mentorointi, myös valmennus keskittyy oppimiseen ja kehittämiseen prosessin aikana. Oppimisprosessin saavuttaminen on erittäin tärkeää molemmissa tapauksissa.

Valmentajaa etsivän on tavallista olla tietämättä mitä hän todella haluaa, mikä tietysti vaikeuttaa tavoitteen asettamista heti. Tavoitteen asettaminen on juuri sitä, mihin tarvitset valmentajan apua.

Kirjailija ja entinen kilpa-kuljettaja John Whitmore antoi asianmukaisen määritelmän käsitteelle valmennus: “Valmennus vapauttaa ihmisen potentiaalin maksimoida suorituskykynsä. Se on auttaa heitä oppimaan, sen sijaan että opettaisi heille. ”

Potentiaali, oppiminen ja toiminta ovat siis avainsanoja.

Mitä valmennuksella ja mentoroinnilla on yhteistä?

Ihmisten auttaminen kehittämään ja saavuttamaan täydet potentiaalinsa ovat jotain, jota sekä mentorointi että valmennus jakavat. Samoin molemmat tarkoittavat, että sinun on esitettävä oikeat kysymykset ja voitava kuunnella mitä sanotaan.

Sekä mentoroinnissa että valmennuksessa pyritään tekemään pysyviä muutoksia auttamalla asiakasta tutkimaan tarpeita, toiveita, motivaatiota, ajatteluprosesseja ja käytettävissä olevia kykyjä. Tämän tekee valmentaja tai mentori, joka esittää tiettyjä kysymyksiä, jotka helpottavat toimintasuunnitelmien ja ratkaisujen löytämistä asiakkaan ajatusten ja ideoiden perusteella.

Molempia menetelmiä käytetään tarkkailemaan, kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä asiakkaan tilanteen ymmärtämiseksi, mitä muutoksia on tehtävä ja mitä toimia on toteutettava päästäksesi sinne. Samalla asiakasta tuetaan siten, että hän voi jatkuvasti parantaa taitojaan ja asiakkaata rohkaistaan ​​myös henkilökohtaiseen kehitykseen ja toimintaan. Prosessin tulos analysoidaan ja tarkistetaan, onko asetetut tavoitteet saavutettu.

Useiden tutkimusten mukaan sekä mentorointi että valmennus ovat tärkein osaamisen kehittämismuoto, mutta oikeiden olosuhteiden on oltava.

Joten mitä eroa menetelmillä on?

Mentorointi on työtä, joka jatkuu usein pari vuotta, kun taas valmennus on yleensä rajoitettua ja lyhyempää, noin 3 - 6 kuukauden työtä.

Toinen ero on, että mentorilla voi olla laajempi näkökulma ja kokonaisvaltainen käsitys kuin valmentajalla, joka keskittyy enimmäkseen tietylle alueelle. Mentori voi työskennellä organisaation sisäisten pelien ja verkostojen selventämiseksi. Luottamuksen luomiseksi mentorilta vaaditaan tietoa esimerkiksi organisaatioista ja johtajuudesta, jos hän aikoo toimia mentorina johtajalle.

Asiat, jotka on pidettävä mielessä etsittäessäsi mentoria tai valmentajaa:

Mitä tarpeita sinulla on?

Mikä on tarkoituksesi ja tavoitteesi apua pyytäessäsi?

Mistä haluat jutella?

Mitä haluat oppia?

Mitä vaatimuksia sinulla on mentorille / valmentajalle? Ikä, koulutus, kokemus, tausta ja niin edelleen.

Kuinka paljon aikaa voit käyttää ja haluat käyttää kokouksiin ja keskusteluihin?

Kerro mentorille / valmentajalle ensimmäisen kokouksen aikana odotuksesi ja varmista, että se vastaa mentorin / valmentajan odotuksia.

Esitä eettisiä kysymyksiä ja luottamuksellisuutta koskevia kysymyksiä.

Kysy keskustelujen / ohjelman lähestymistavasta ja rakenteesta.

Tee sopimus, jossa tarkoitus, päämäärä ja vastuu on selvästi kuvattu.

korkotutkimus

Lähetä kiinnostuksenpyyntö, kun olet kiinnostunut mentorivalmentajan palkkaamisesta tai jos haet mentorin valmentajan koulutusta.

Hanki lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse
Ei sitova
Vapaa

Pyyntö lähetetään valituille kumppaneille.

Synonyymit mentorille

  • ohjaaja, ohjaaja, kouluttaja, opettaja, opettaja, guru

Wikipedian tiedot Mentorista (mytologia)

Mentori (mytologia) Mentori (kreikan: Μέντωρ) oli kreikkalaisessa mytologiassa sankari Odysseuksen ystävä ja neuvonantaja. Kun Odysseus lähti troijalaisten sodasta, hän jätti poikansa Telemachuksen Mentorin hoitoon. Homerin Odysseiassa jumalatar Athena saa Mentorin muodon auttaen Telemachusta Odysseuksen poissa ollessa. Tämän kuvauksen jälkeen sanaa mentori on käytetty luotettuun ystävään, neuvonantajaan tai opettajaan, yleensä vanhempaan ja kokeneeseen henkilöön, joka auttaa nuorempaa.