Pohjoismaiden suurin valmennusverkosto

ICF: n 11 valmennustaitoa - Coaching Association

ICF: n 11 valmennustaitoa - Coaching Association

ICF: n 11 valmennustaitoa

11 valmennustaitoa hallita

ICF (International Coach Federation) on kehittänyt 11 taitoa, joiden mukaan heidät on hallittava ammattivalmentajaksi.

11 valmennustaitoa ovat:

 1. Eettiset ohjeet ja ammatilliset normit
 2. Valmennussopimus
 3. Luo luottamusta ja läheisyyttä
 4. Valmentajan läsnäolo
 5. Aktiivinen kuuntelu
 6. Voimakkaita kysymyksiä
 7. Suora viestintä
 8. Luoda tietoisuutta
 9. Suunnitteludokumentit
 10. Suunnittele ja aseta tavoitteet
 11. Hallitse edistymistä ja vastuuta

Eri valmennustaitojen koulutustavoitteet kuvataan tässä:

 1. Eettiset ohjeet ja ammatilliset standardit

Taidon tavoitteet:

Tavoitteena on, että valmentaja omaksuu ICF: n etiikan ja asenteet ja pystyy soveltamaan tätä kaikissa valmennustilanteissa.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Laki ICF: n asettamista eettisistä ohjeista ja valmennuksen määritelmästä.
 • Pystyy päättämään, onko asiakas ohjattava toiseen valmentajaan vai toiseen ammattiryhmään.
 • Osaa kertoa selvästi jollekin valmennuksen ja siihen liittyvien ammattien, kuten psykoterapian ja konsultoinnin, eroista.
 1. Valmennussopimus

Taidon tavoitteet:

Valmentajan on kyettävä määrittelemään, mitä kussakin valmennustilanteessa vaaditaan. Valmentajan on myös voitava sopia valmennusprosessin yksityiskohdista ja suhteesta uusiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Ymmärrä ja osaa keskustella valmennussopimuksen parametreista ja ohjeista. Esimerkiksi: palkkiot, tapaamiset ja logistiikka.
 • Aseta kohtuullinen taso asiakkaan odotuksille valmennussuhteesta.
 • Päätä yhteistyössä asiakkaan kanssa, mikä sisältyy sopimukseen vai ei.
 1. Luo luottamusta ja läheisyyttä

Taidon tavoitteet:

Valmentajan on kyettävä luomaan kannustava ja turvallinen ympäristö. Tämä johtaa luottamuksen ja kunnioituksen syntymiseen valmentajan ja asiakkaan välillä.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Näytä huolenpito asiakkaan hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.
 • Suunnittele selkeät sopimukset ja täytä lupaukset.
 • Näytä jatkuvasti henkilökohtaista koskemattomuutta ja rehellisyyttä.
 • Kysy asiakkaalta lupaa ennen valmennusta uusille ja herkille alueille.
 • Kunnioita asiakkaan oppimistyyliä, käsitystä ja henkilökohtaista olemistapaa.
 • Tarjoa tukea ja rohkaisua asiakkaan uudelle käyttäytymiselle ja toiminnalle, myös pelkoa tai riskiä aiheuttaville.
 1. Valmentajan läsnäolo

Taidon tavoitteet:

Ole täysin läsnä ja luo joustavan, avoimen ja luottavaisen tyylin avulla spontaani suhde asiakkaaseen.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Luotta omaan suolistunne ja intuitioosi.
 • Pystyy muuttamaan heidän työskentelytapaansa asiakkaan ja tämän hetkisen parhaan mukaan.
 • Luo keskusteluun energiaa ja keveyttä käyttämällä huumoria tehokkaasti.
 • Ole joustava, osallistava ja läsnä valmennuskeskustelun aikana.
 • Älä hukku tai synny, kun asiakas osoittaa voimakkaita tunteita, vaan pysty sen sijaan käsittelemään näitä turvallisesti.
 • Pysty kokeilemaan erilaisia ​​menetelmiä ja erilaisia ​​näkökulmia.
 • Ole avoin antamaan puhelun hallinnan ja tietämättä.
 1. Aktiivinen kuuntelu

Taidon tavoitteet:

Valmentajan tulisi keskittyä kokonaan siihen, mitä asiakas sanoo, mutta myös siihen, mitä asiakas ei sano. Sanotun perusteella valmentajan tulisi pystyä ymmärtämään keskustelun merkitys suhteessa asiakkaan toiveisiin ja auttamaan asiakasta ilmaisemaan itsensä selkeämmin.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Seuraa keskusteluun asiakkaan, ei valmentajan, esityslista.
 • Olematta kriittinen, anna asiakkaan puhua itsestään auttaakseen asiakasta eteenpäin.
 • Aloita asiakkaan ajatuksista ja ehdotuksista ja rakenna näille.
 • Varmista selkeys ja ymmärrys tekemällä yhteenveto, muotoilemalla ja heijastamalla asiakkaan sanomaa.
 • Pysty erottamaan ääni, kehon kieli ja sanat.
 • Kannusta, tutkia, vahvistaa ja hyväksyy, kuinka asiakas ilmaisee käsityksensä, tunteensa, huolenaiheen, ajatukset, ehdotukset ja ideat.
 • Pystyy löytämään ytimen siitä, mitä asiakas yrittää kertoa ja auttaa asiakasta pääsemään sinne tarttumatta pitkiin kuvaaviin tarinoihin.
 1. Voimakkaita kysymyksiä

Taidon tavoitteet:

Pystyy hankkimaan asiakkaalle ja valmennussuhteelle tarvittavat tiedot esittämällä kysymyksiä.

 1. Kysymyksiä, jotka herättävät löytöjä, oivalluksia, sitoumuksia tai toimia (esim. Kysymykset, jotka haastavat asiakkaan oletukset).

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Kysy kysymyksiä, jotka johtavat asiakkaan haluttuun suuntaan, älä kysymyksiä, jotka saavat asiakkaan puolustautumaan tai katsomaan taaksepäin.
 • Osoita aktiivista kuuntelua ja ymmärrystä asiakkaan näkökulmasta kysymysten kautta.
 • Luo oppimista, selkeyttä ja lisää mahdollisuuksia esittämällä avoimia kysymyksiä.
 • Suunnittelukysymykset, jotka johtavat oivalluksiin, sitoutumiseen, löytöihin, toimiin tai haastavat asiakkaan oletukset.
 1. Suora viestintä

Taidon tavoitteet:

Valmentajan keskustelun aikana valmentajan tulee pystyä puhumaan asiakkaan kanssa tehokkaasti ja kielellä, jolla on positiivinen vaikutus asiakkaaseen.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Kuvaa kohta, idea tai kuva tilanteesta metafoorien ja vertailujen avulla.
 • Pystyy selkeästi ja yksinkertaisesti selittämään valmennuksen tavoitteen, keskusteluohjelman ja selittämään eri tekniikoiden tai harjoitusten tarkoituksen.
 • Vastauksessaan ja mielipiteensä on suora ja helppo havaita.
 • Käytä asiakkaalle kunnioittavaa ja sopivaa kieltä, kuten välttäkää rasistisia ja seksistisiä kommentteja ja älä käytä liikaa teknistä žargonia.
 • Auta asiakasta viestinnän avulla näkemään tilanne uudesta näkökulmasta. Tämän tarkoituksena on auttaa asiakasta ymmärtämään, mitä hän haluaa tai on epävarma.
 1. Luoda tietoisuutta

Taidon tavoitteet:

Kyky arvioida ja integroida oikein eri lähteistä saatuja tietoja oikein. Tämän tulkintojen perusteella valmentaja auttaa asiakasta lisäämään tietoisuuttaan ja saavuttamaan siten sovitut tulokset.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Asiakas ei kuvaa sitä, mitä asiakas kuvaa, vaan tarkasta sen sijaan, mitä ilmaistaan.
 • Auta asiakasta näkemään erilaiset toisiinsa liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan ja hänen käyttäytymiseensä, kuten tunteet, keho, tausta ja ajatukset.
 • Muotoile heidän näkemyksensä tavalla, joka tekee niistä mielenkiintoisia, merkityksellisiä ja hyödyllisiä asiakkaalle.
 • Auta ja inspiroi asiakasta löytämään uusia toimintatapoja laajentamalla asiakkaan näkökenttää.
 • Kannusta asiakasta lisäämään itsetuntemustaan ​​paremman ymmärryksen, tietoisuuden ja selkeyden saavuttamiseksi.
 • Kannusta ja auta asiakasta ajattelemaan uusia ajatuksia, muuttamaan käsityksiä, asenteita, mielialaa ja tunteita vahvistamaan asiakkaan kykyä saavuttaa asiakkaalle tärkeä.
 • Pyydä asiakasta erottamaan tärkeä ja merkityksetön. Kun asiakas sanoo yhden asian, mutta tekee jotain muuta, valmentajan tulee kiinnittää siihen huomiota.
 • Määritä tärkeimmät kehitysalueet ja alueet, joihin tulisi keskittyä valmennuksessa, ja tunnista asiakkaan tärkeimmät vahvuudet.
 • Auta asiakasta selvittämään huolenaihe, tuo esiin tulkintojen ja tosiasioiden väliset erot, poista malli, jolla asiakas tulkitsee maailmaa ja itseään, sekä ero tunnejen, tunteiden ja toimien välillä
 1. Suunnitteludokumentit

Taidon tavoitteet:

Valmentajan on luotava yhteistyössä asiakkaan kanssa mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen sekä valmennuksen aikana että asiakkaan elämässä, sekä kehitettävä uusia toimenpiteitä, jotka johtavat tehokkaimmin sovittuihin tuloksiin.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Auta asiakasta valmistelemaan asiakirjoja, joiden avulla asiakas voi käyttää ja syventää oppimista.
 • Sijoita asiakas tutkimaan ja arvioimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ideoita sekä tekemään päätöksiä tämän perusteella.
 • Juhli asiakkaan menestyksiä ja tulevaisuuden kehityspotentiaalia.
 • Provosoi uusia ideoita ja toimintavaihtoehtoja haastamalla asiakkaan oletukset.
 • Auta asiakasta tutkimaan ja arvioimaan järjestelmällisesti toimintavaihtoehtoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaalle haluttujen tulosten saavuttamiseksi.
 • Kannusta asiakasta kokeilemaan ja lisäämään itsetuntoaan, jotta hän voi käyttää tavanomaisessa elämässään ilmenneitä heti valmennuksen jälkeen.
 • Haasta asiakas, mutta pidä asiakkaalle räätälöity mukava oppimisvauhti.
 • Kehitä näkymiä, jotka ovat asiakkaan tavoitteiden mukaisia, mutta jos asiakas haluaa jättää ne huomiotta, sinun ei pitäisi satuttaa.
 • Auta asiakasta toteuttamaan toimenpide tai muutos heti valmennuskeskustelujen aikana tarjoamalla tukea ja voimaa.
 1. Suunnittele ja aseta tavoitteet

Taidon tavoitteet:

Kehitä ja noudata yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokasta valmennussuunnitelmaa.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Luo asiakkaan kanssa valmennussuunnitelma kerätyn tiedon perusteella, joka sisältää alatavoitteet, kehitystavoitteet ja asiakkaan kehittämisen ja oppimisen tärkeimmät alueet.
 • Luo suunnitelma, jonka tavoitteet ovat realistisia, selkeitä, ajoitettuja ja mitattavissa.
 • Luo eteenpäin etsimällä menestyksiä ja tavoitteita, jotka asiakas voi saavuttaa nopeasti ja helposti.
 • Auta asiakasta lisäämään oppimista auttamalla heitä löytämään ja käyttämään erilaisia ​​resursseja, kuten kirjoja tai muita ammattilaisia, kuten perheneuvojat, asianajajat ja lääkärit.
 • Kun muutoksia tai tilanteita ilmenee, kyetä mukauttamaan valmennussuunnitelmaa vastaavasti.
 1. Hallitse edistymistä ja vastuuta

Taidon tavoitteet:

Kyky keskittyä siihen, mitä asiakas pitää tärkeänä, ja asettaa vastuun ostoksista asiakkaan kanssa.

Koulutuksen suoritettuaan valmentajan on:

 • Tarkastele ja tee yhteenveto asiakkaan kanssa käydyn keskustelun aikana ilmenneistä tiedoista.
 • Pyydä asiakasta suorittamaan tavoitteellisia toimia, jotka tuovat asiakkaan lähemmäksi asetettuja tavoitteita.
 • Keskity valmennussuunnitelmaan, tuloksiin, sovittuihin toimiin ja aiheisiin tulevia keskusteluja varten, jotta asiakas pysyy tiellä.
 • Kun asiakas ei ole toteuttanut sovittuja toimenpiteitä, valmentajan on kiinnitettävä asiakkaan huomio tähän positiivisella tavalla.
 • Pystyy asettamaan asiakkaan tavoitteet kontekstiin vaihtamalla toteutuksen ja strategian välillä.
 • Seuraa asiakirjoja, jotka asiakas on tehnyt edellisten keskustelujen aikana.
 • Pidä asiakas vastuussa siitä, mitä asiakas on sitoutunut tekemään, toimien tuloksista ja asetetusta aikataulusta, ja vahvista asiakkaan itsekuria.
 • Anna asiakkaalle tunnustus etenemisestä, oppimisesta tai siitä, mitä asiakas on tietoinen edellisen keskustelun jälkeen.
 • Hanki asiakkaan kyky tehdä päätöksiä, määrittää sopiva oppimisnopeus, priorisoida prioriteetit ja ottaa palautetta kasvaa.
 • Keskity valmennussuunnitelmaan, mutta ole myös avoin mukauttamaan sitä sen perusteella, mitä tapahtuu ja ilmenee valmennusprosessin aikana.
 • Anna asiakastukea asiakkaan erityistarpeiden ja halutun perusteella

Synonyymit taitoon

 • kyky, taito, tieto, tieto, kyky, tekniikka, tapa, taito, taidetta