The Nordic region's largest coaching network

Outplacement of staff you can not keep - the Coach Association

Outplacement of staff you can not keep - the Coach Association

Outplacement of staff you can not keep

Outplacement

Outplacement means contributing to redundant staff obtaining new employment with another employer.

Outplacement should help the person to a new job

When a manager or employee is fired from their job and the employer has to help the person to a new job, outplacement with a coach can be hired to provide support.

The Coaching Association offers personalized coaching to strategically set up a plan to find a new job.

There are different programs about outplacement with different scope for managers, specialists and employees.

Education in outplacement

The Coaching Association offers training within the framework of outplacement for managers and management groups who have the task of dismissing employees. We offer guidance and advice on people's reactions that may arise in a difficult situation. Losing one's job means a crisis for many and then knowledge is needed on how to handle the situation. Knowledge of how respect, motivation and job satisfaction should be maintained by those who will continue to work in the company is offered by the Coaching Association. It is possible to participate in seminars and workshops and we also offer support with coaching.

Our customers
We are hired by both the private and the public sector.

We work all over Sweden and can also undertake assignments outside Sweden through our international collaborations.

interest Inquiry

Submit a request for interest when you are in need of outplacement or if you are applying for an outplacement education.

Get more information by email or phone
Non binding
Free

The request is sent to selected partners.

What Is Outplacement?

What does outplacement?

  • (English) to help an employee get a new job, before being fired

Wikipedia information about Outplacement

Outplacement Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare. Olika outplacementprogram är vanliga särskilt vid neddragning i större företag eller offentlig verksamhet. Ett exempel på outplacement kan vara åtgärder vid nedläggningar av industrier där det ofta sker ett samarbete mellan stat, kommun och företag för att hitta andra företag som är intresserade av att etablera sig på orten. Den tidigare arbetsgivaren, arbetsförmedlingen och andra intressenter kan då bidra till olika omskolningsprogram för personalen och på andra sätt underlätta en övergång. Andra exempel är att erbjuda anställda i såväl tjänsteföretag som tillverkande företag olika former av utbildningsprogram eller bidrag till universitetsstudier. Ett vanligt förfarande är att de anställs av ett bemanningsföretag, där ursprungsföretaget hyr tillbaka dem som det vill ha, medan resten får hyras ut någon annanstans eller sägas upp. Företag som hjälper till i outplacement-arbetet kallas också omställningsföretag.