The Nordic region's largest coaching network

New as a manager - tips for the first day at work - The Coaching Association

New as a manager - tips for the first day at work - The Coaching Association

New as a manager - tips for the first day at work - The Coaching Association

Ny som chef – hur startar man bäst?

1. Uppmuntra folk genom att berömma dem. Låt folk veta att du uppskattar deras insatser. Det bästa sättet att få andra att följa dig är att få dem att må bra och känna sig duktiga.

2. Leta efter det goda i andra människor och påminn dem om deras bra egenskaper så ofta du kan så kommer du att få se mer av det goda och mindre av det dåliga.

3. Lyssna på vad dina anställda har att säga. I det som verkar vara allmänt gnäll kan det finnas ett frö till en konstruktiv lösning.

4. Var snäll när du tar upp misstag som gjorts av någon. Om du skapar en miljö där misstag är KATASTROF så får du fega medarbetare som inte vågar göra fel – och därmed inte gör något som sticker ut.

5. Var tydlig med exakt vad som är era mål och att det är tydligt när målet nåtts. Det finns inget som skrämmer medarbetare mer än en chef som man inte vet var man har.

6. Ta hand om dig själv. Ibland är det chefens jobb att vara de anställdas soptunna och det ingår i jobbet. Hitta andra chefer att prata med och ventilera med, dra historier om idiotiska krav med och helt enkelt få ett utlopp tillsammans med. En del anställda förnekar sig aldrig och du är alltid en idiot för dem eftersom du är chef. Släpp det så snabbt du kan.

7. Play confident even when you are not. A good tip for everyone who is new as a manager is of course to be a good listener but also not to show too much weakness. Imagine one of your role models and how he / she would do in difficult situations - and do the same.

interest Inquiry

Leave the request for interest when you are interested in developing your leadership.

Get more information by email or phone
Non binding
Free

The request is sent to selected partners.

New as a manager (part 1)

Wikipedia information about Chef

Chef En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna. Men chefen är själv arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefen ska se till att det löpande arbetet sköts. I detta ligger även arbetsmiljöarbetet och det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Chefens viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att verksamheten ska kunna nå sina mål. Chef och arbetsgivare behöver kunskap för att kunna genomföra sitt uppdrag, bland annat om ansvar i arbetsmiljöarbetet och samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Synonyms for boss

  • leader, boss, boss, foreman, supervisor, chief, superior, director, director, CEO, gd, manager, employer, manager, employer