Nordens største coaching-netværk

Vokse - sådan fungerer vækstmodellen i coaching - Coaching Association

Vokse - sådan fungerer vækstmodellen i coaching - Coaching Association

Grow - sådan fungerer vækstmodellen i coaching

VÆX modeller

GROW-modellen er et værktøj, der kan bruges til at strukturere samtalen og give en klar skabelon med spørgsmål, der skal følges. Strukturering af samtalen hjælper med at holde samtalen gående og bevæge den fremad. Det forhindrer dig også i at forsvinde i ikke-relaterede spor. Her er tre af varianterne af GROW-modellen.

DYRKE Grow er et engelsk ord, der betyder at vokse. Formålet med coaching er netop at hjælpe klienten med at vokse og udnytte deres kapacitet bedre. En model, der ofte bruges i forbindelse med coaching, er GROW.

G Mål (Mål) Sæt mål for samtalen og på lang sigt
R Virkelighed (Virkelighed / nuværende situation) Udforsk den aktuelle situation
O Muligheder (Valg) Alternative strategier
W Hvornår, hvem, vil (Hvornår, hvem, vil) Timing, behovsbeskrivelse og motivation

Max Landsberg indsendte senere sin fortolkning af GROW-modellen baseret på det faktum, at træneren startede samtalen med et langsigtet mål og derefter opsummerede det hele.

Mål Mål Mål med samtalen og det langsigtede mål.
Virkelighed Virkelighed Selvevaluering, andres synspunkter på coachet, kontrol af antagelser
Muligheder Evne Brainstorm for muligheder, kom med forslag, handling
Pak ind Resumé Positiv handlingsplan, identificere forhindringer, næste trin, sæt tidsbegrænsning, enes om støtte

Alan Fine introducerede senere sin version med den forudsætning, at modellen er noget, der beskriver menneskets udvikling. Dette gøres gennem kritiske trin, hvor vi møder forskellige udfordringer, der er vigtige at tackle. I denne version af GROW-modellen fokuserer han på de fejl, der oftest foretages under trin i udviklingsprocessen.

Mål Mål Vi går intetsteds eller løser det forkerte problem
Virkelighed Virkelighed Vi ved ikke, hvad virkeligheden er
Muligheder Mulighed Mulighederne er for få til at skabe broen mellem mål og virkelighed
Vej frem Vejen frem Det næste trin er uklart, eller vi føler os ikke tvungne til at gennemføre det.

TGROW

TGROW-modellen blev introduceret af Myleys Downey, og den svarer til Whitmore's og Landsbergs varianter af GROW. Coaching-samtalen begynder med, at coachee beslutter det emne, som han eller hun ønsker at blive coachet, og derefter et mål for samtalen. Den aktuelle situation kommer derefter ind, mulighederne og endelig resuméet.

Emne Emne "Hvad vil du tage frem i dag?"
Mål Mål "Hvad er meningen med denne samtale?"
Virkelighed Virkelighed / nuværende situation "Kan du beskrive den aktuelle situation?"
Muligheder Mulighed "Hvad er dine muligheder? Hvad er mulighederne?"
Pak ind Resumé "Hvad laver du med dette? Hvad er det næste trin?"

Brug af modellerne

GROW-modellen kan bruges på forskellige måder, og de forskellige måder at bruge på kan gå ind i hinanden afhængigt af samtalemetoden. Der er også forskellige sammensatte varianter, hvor SMART-modellen også er inkluderet, men layouterne har normalt disse fælles træk:

  1. Ønsket situation eller mål
  2. Nuværende situation
  3. Mulighed
  4. Resumé

Kilde wikipedia

interesse undersøgelse

Indsend en anmodning om interesse, når du er interesseret i at blive coachet i henhold til GROW-modellen, eller hvis du ansøger om en GROW-modeluddannelse.

Få mere information via e-mail eller telefon
Ikke bindende
Ledig

Anmodningen sendes til udvalgte partnere.

Coaching med GROW Model - Leadership Training