Nordens største coaching-netværk

ICFs 11 coaching skills - Coaching Association

ICFs 11 coaching skills - Coaching Association

ICFs 11 coaching færdigheder

11 coaching færdigheder til at mestre

ICF (International Coach Federation) har udviklet 11 færdigheder, som de mener, at du skal mestre for at blive kaldt en professionel coach.

De 11 coachingfærdigheder er:

 1. Etiske retningslinjer og professionelle standarder
 2. Coachingaftalen
 3. Skab tillid og nærhed
 4. Coaching tilstedeværelse
 5. Aktiv lytning
 6. Kraftige spørgsmål
 7. Direkte kommunikation
 8. Skab opmærksomhed
 9. Design dokumenter
 10. Planlæg og sæt mål
 11. Administrer fremskridt og ansvar

Uddannelsesmålene for de forskellige coachingfærdigheder er beskrevet her:

 1. Etiske retningslinjer og professionelle standarder

Færdighedens mål:

Målet er, at coachen skal vedtage ICFs etik og holdninger og være i stand til at anvende dette i alle coachingsituationer.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Handle om de etiske retningslinjer og definition af coaching fastlagt af ICF.
 • Kunne beslutte, om klienten skal henvises til en anden coach eller til en anden professionel kategori.
 • Kunne klart fortælle nogen om forskellen mellem coaching og beslægtede erhverv, såsom psykoterapi og konsultation.
 1. Coachingaftalen

Færdighedens mål:

Træneren skal være i stand til at bestemme, hvad der kræves i hver specifik coachingsituation. Træneren skal også være i stand til at blive enige om detaljer i coachingprocessen og forholdet til nye og potentielle kunder.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Forstå og være i stand til at diskutere parametrene og retningslinjerne for coachingaftalen. For eksempel: gebyrer, aftaler og logistik.
 • Sæt et rimeligt niveau på klientens forventninger til coachforholdet.
 • I samarbejde med klienten skal du beslutte, hvad der er inkluderet eller ikke inkluderet i aftalen.
 1. Skab tillid og nærhed

Færdighedens mål:

Træneren skal være i stand til at skabe et støttende og sikkert miljø. Dette fører til, at der skabes tillid og respekt mellem coach og klient.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Vis omsorg for klientens trivsel og fremtid.
 • Indgå klare aftaler og opfylde de løfter, du har givet.
 • Vis løbende personlig integritet og ærlighed.
 • Bed kunden om tilladelse, inden coaching finder sted i nye og følsomme områder.
 • Respekter klientens læringsstil, opfattelse og personlige måde at være på.
 • Giv support og opmuntring til klientens nye opførsel og handlinger, herunder dem, der forårsager frygt eller risiko.
 1. Coach tilstedeværelse

Færdighedens mål:

Vær fuldt ud til stede og skab et spontant forhold med klienten gennem en fleksibel, åben og tillidsfuld stil.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Stol på din egen magefølelse og intuition.
 • Kunne ændre deres måde at arbejde på efter, hvad der er bedst for kunden og i øjeblikket.
 • Opret energi og lethed i samtalen ved effektivt at bruge humor.
 • Vær fleksibel, deltagende og i nuet under coaching samtalen.
 • Bliv ikke overvældet eller forvirret, når klienten viser stærke følelser, men i stedet være i stand til at håndtere disse sikkert.
 • Kunne eksperimentere med forskellige metoder og forskellige perspektiver.
 • Vær åben for at give slip på kontrollen med opkaldet og ikke vide det.
 1. Aktiv lytning

Færdighedens mål:

Træneren skal fokusere helt på hvad klienten siger, men også på hvad klienten ikke siger. Baseret på det, der siges, skal coachen være i stand til at forstå betydningen af ​​samtalen i forhold til klientens ønsker og hjælpe klienten til at udtrykke sig mere tydeligt.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Følg klientens, ikke coachens, dagsorden for samtalen.
 • Uden at være kritisk kan du lade klienten tale om sig selv for at hjælpe klienten med at komme videre.
 • Start fra klientens tanker og forslag, og bygg videre på disse.
 • Sørg for klarhed og forståelse ved at opsummere, omformulere og reflektere, hvad klienten har sagt.
 • Kunne skelne mellem tone, kropssprog og ord.
 • Opmuntrer, udforsk, forstærker og accepterer, hvordan klienten udtrykker deres opfattelse, følelser, bekymringer, tanker, forslag og ideer.
 • Kunne finde kernen i det, klienten forsøger at formidle og hjælpe klienten med at komme dertil uden at blive fanget af lange beskrivende historier.
 1. Kraftige spørgsmål

Færdighedens mål:

Kunne få de nødvendige oplysninger til klienten og coachingforholdet ved at stille spørgsmål.

 1. Stiller spørgsmål, der fremkalder opdagelser, indsigt, forpligtelser eller handlinger (f.eks. Spørgsmål, der udfordrer klientens antagelser).

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Stil spørgsmål, der fører klienten i den ønskede retning, ikke spørgsmål, der får klienten til at forsvare sig eller se tilbage.
 • Vis aktiv lytning og forståelse af klientens perspektiv gennem spørgsmålene.
 • Opret læring, klarhed og flere muligheder ved at stille åbne spørgsmål.
 • Design spørgsmål, der fører til indsigt, engagement, opdagelse, handling eller udfordrer klientens antagelser.
 1. Direkte kommunikation

Færdighedens mål:

Under coach-samtalen skal træneren være i stand til at tale med klienten på en effektiv måde og med et sprog, der har en positiv effekt på klienten.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Illustrer et punkt, idé eller billede af situationen ved hjælp af metaforer og sammenligninger.
 • Være i stand til klart og enkelt at forklare målet med coaching, samtale dagsorden og forklare formålet med forskellige teknikker eller øvelser.
 • I deres svar og deres synspunkter er direkte og lette at se.
 • Brug respektfuldt og passende sprog til klienten, såsom at undgå racistiske og sexistiske kommentarer og ikke bruge for meget teknisk jargon.
 • Gennem kommunikation hjælper klienten med at se situationen fra et nyt synspunkt. Dette er for at hjælpe klienten med at forstå, hvad han vil eller er usikker på.
 1. Skab opmærksomhed

Færdighedens mål:

Kunne evaluere og integrere information korrekt fra forskellige kilder korrekt. Baseret på fortolkninger af dette vil coach hjælpe klienten med at øge sin opmærksomhed og derved opnå de aftalte resultater.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Ikke fanget af det, klienten beskriver, men i stedet gennemgå det, der udtrykkes.
 • Hjælp klienten med at se de forskellige sammenhængende faktorer, der påvirker klientens og hans eller hendes adfærd, såsom følelser, krop, baggrund og tanker.
 • Formuler deres indsigt på en måde, der gør dem interessante, meningsfulde og nyttige for klienten.
 • Hjælp og inspirer klienten til at finde nye handlingsforløb ved at udvide klientens synsfelt.
 • Tilskynd klienten til at øge deres selvbevidsthed for at opnå større forståelse, opmærksomhed og klarhed.
 • Tilskynde og hjælpe klienten til at tænke i nye tanker, ændre deres opfattelse, holdninger, stemninger og følelser for at styrke klientens evne til at opnå det, der er vigtigt for klienten.
 • Bed kunden om at skelne mellem det vigtige og det uvigtige. Når klienten siger en ting, men gør noget andet, skal coachen være opmærksom på dette.
 • Identificer de vigtigste udviklingsområder og hvor fokus skal være i coaching og identificere klientens vigtigste styrker.
 • Hjælp klienten med at etablere roden til hvad der bekymrer, påpege forskellene mellem fortolkninger og fakta, bryde det mønster, som klienten fortolker verden og sig selv, og forskellen mellem følelser, følelser og handlinger
 1. Design dokumenter

Færdighedens mål:

Coachen skal i samarbejde med klienten skabe muligheder for kontinuerlig læring både under coaching og i klientens liv samt udvikle nye tiltag, der mest effektivt fører til de aftalte resultater.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Hjælp klienten med at forberede dokumenter, der gør det muligt for klienten at bruge og uddybe deres læring.
 • Engag klienten i at udforske og evaluere alternative løsninger og ideer og træffe beslutninger baseret på dette.
 • Fejre klientens succeser og potentiale for udvikling i fremtiden.
 • Fremkald nye ideer og handlingsmuligheder ved at udfordre klientens antagelser.
 • Hjælp klienten med at systematisk udforske og evaluere de handlingsmuligheder, der er vigtige for, at klienten kan opnå de ønskede resultater.
 • Opmuntr klienten til at eksperimentere og øge deres selvbevidsthed, så de kan bruge det, der er opstået i deres normale liv, umiddelbart efter coachingsamtalen.
 • Udfordre klienten, men hold et behageligt læringstempo tilpasset klienten.
 • Udvikle synspunkter, der er i tråd med klientens mål, men hvis klienten vælger at ignorere dem, skal du ikke blive skadet.
 • Hjælp klienten med at gennemføre en handling eller ændring straks under coachingsamtalen ved at yde support og styrke.
 1. Planlæg og sæt mål

Færdighedens mål:

I samarbejde med klienten skal du udvikle og følge en effektiv coachingplan.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Opret en coachingplan med klienten baseret på indsamlet information, der inkluderer delmål, udviklingsmål og de vigtigste områder for klientens udvikling og læring.
 • Opret en plan, hvis mål er realistiske, klare, tidsbestemte og målbare.
 • Opret fremadgående bevægelse ved at finde succeser og mål, som klienten hurtigt og nemt kan nå.
 • Hjælp klienten med at øge deres læring ved at hjælpe dem med at finde og bruge forskellige ressourcer, såsom bøger eller andre fagfolk såsom familierådgivere, advokater og læger.
 • Når ændringer eller situationer opstår, skal du kunne tilpasse coachingplanen i overensstemmelse hermed.
 1. Administrer fremskridt og ansvar

Færdighedens mål:

At være i stand til at fokusere på, hvad klienten føler, er vigtig og placere ansvaret for at handle hos klienten.

Efter afslutningen af ​​træningen skal træneren:

 • Gennemgå og opsummer de oplysninger, der kom frem under samtalen med klienten.
 • Anmod om, at klienten udfører målorienterede handlinger, der bringer klienten nærmere de opstillede mål.
 • Fokuser på coachingplanen, resultater, aftalte handlinger og emner til fremtidige samtaler for at holde klienten på sporet.
 • Når klienten ikke har implementeret de aftalte foranstaltninger, skal træneren henlede kundens opmærksomhed på dette på en positiv måde.
 • Kunne sætte klientens mål i sammenhæng ved at skifte mellem implementering og strategi.
 • Følg op med de dokumenter, som klienten foretog sig under tidligere samtaler.
 • Hold klienten ansvarlig for, hvad klienten har forpligtet sig til at gøre, resultaterne af handlingerne og den fastsatte tidsplan og styrk klientens selvdisciplin.
 • Giv klienten anerkendelse for fremskridt, læring eller hvad klienten er blevet opmærksom på siden den forrige samtale.
 • Få kundens evne til at tage beslutninger, bestemme den passende indlæringshastighed, prioritere og absorbere feedback for at vokse.
 • Fokuser på coachingplanen, men vær også åben for at justere den baseret på hvad der sker og fremkommer under coachingprocessen.
 • Giv kunden support baseret på klientens specifikke behov og hvad der ønskes

Synonymer til dygtighed

 • evne, dygtighed, viden, viden, talent, teknik, vane, fingerfærdighed, kunst