Nordens største coaching-netværk

Hvad gør en Team Coach? - Coaching Association

Hvad gør en Team Coach? - Coaching Association

Hvad gør en Team Coach?

Gør grupper mere motiverede

Teamcoaching er en metode til at få grupper til at blive mere motiverede og fokuserede på deres opgaver. Træneren skal sikre klare roller, forbedre gruppens kommunikation og øge gruppens samfund. De kan opnå dette ved at følge benchmarkingmodellen udviklet af Dr. L Michael Hall. Dette er en model, der forklarer ni vigtige færdigheder, som teamtræneren arbejder med, hvis de implementeres i arbejdet med gruppen.

Bliv teamet fuldt involveret

Coachens primære opgave er at skabe et klima, der gør teamets medlemmer fuldt ud involveret i gruppens projekter. Træneren skal også lytte til gruppen, så disse medlemmer føler sig som om de er en del af gruppen og er vigtige i den. Det er også vigtigt at stille spørgsmål, så gruppen bliver tillid til deres viden og opgaver, og hvordan de skal udføre disse. Dette gøres for at give gruppen mere tillid til hinanden og sig selv og gøre dem mere autonome.

Giv og modtag feedback

Træneren skal også give og modtage feedback, så han / hun kan forbedre sin coaching for gruppen og også være i stand til at være et ydre øje, der ser, hvordan gruppen kan arbejde bedre og give gruppen viden om, hvordan de kan forbedre deres arbejde eller samfund. Men træneren skal også være i stand til at være en leder og give gruppen roller i sig selv, så strukturen i gruppen er klar. Han / hun skal også give gruppen klare mål og klare regler, som gruppen skal følge. Træneren skal også oprette en klar sti for at nå det mål, gruppen er sat.

Udfordre gruppen

Alle disse trin skal også udfordre gruppen, så de kan udvikle sig, og når de bliver presset, tilskynde dem til at tage skridt og gå videre med deres resultater. Endelig skal en coach være i stand til at begynde og afslutte en gruppes arbejde. Træneren skal skabe gode betingelser for, at gruppen skal lykkes ved at sikre, at alle deltagere er på samme side og føler, at de har et fælles mål at nå. Men når det er tid til slut, skal træneren sørge for, at alle har lært af, hvad de har gjort.

Holdtræner

Vi har mange års erfaring med træning i teamcoaching. Vores selvudviklede model er en hjørnesten i mange af vores kurser. Fokus for vores uddannelser er praktiske og effektive værktøjer. Når du træner kl teamcoachakademin du investerer i en uddannelse, der tilføjer konkret merværdi til din kompetenceprofil og styrker din konkurrenceevne som selvstændig, leder og medarbejder. Vi skræddersyr ofte og med glæde uddannelse til vores kunder.

interesse undersøgelse

Indsend en anmodning om interesse, når du er interesseret i at ansætte en teamcoach, eller hvis du ansøger om en team coach træning.

Få mere information via e-mail eller telefon
Ikke bindende
Ledig

Anmodningen sendes til udvalgte partnere.

Hvad gør en Team Coach?

Synonymer til team

  • arbejdshold, team, gruppe, bande, besætning; sportshold, sportshold

Wikipedia information om Arbetslag

Arbetslag Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat, och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Belbin beskriver nio olika teamroller i sin forskning . Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål. Förr uppfattades en arbetsorganisation som effektiv då ledningen förmådde styra och kontrollera sina anställda, ordergivning i ledarskapet var vanligt. Denna typ av organisationsstyrning har sedan 1970-talet allt mer kommit att ersättas av ett delegerat beslutsmandat med målstyrda arbetsgrupper, arbetslag. Den stora skillnaden mellan en målstyrd arbetsgrupp och en arbetsgrupp i traditionell bemärkelse ligger i stor utsträckning i gruppens egen förmåga eller möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål. För effektiva arbetslag visar forskning att det är viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild, gruppmedlemmarna var klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Också att medlemmarna har ett gemensamt ansvarstagande, de arbetade engagerat, var ömsesidigt stödjande och hade en klar vilja att hjälpas åt. Arbetslagets medlemmar kommunicerade med varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt, man hade förmåga att fråga, lyssna och svara. Man inriktade sig på framtiden och man var förändringsvilliga. Man koncentrerade sig på att få uppgiften gjord och följde hela tiden resultatutfallet av verksamheten. Arbetslaget lyfte de individuella prestationerna över deras normalnivå och man hade få "långbänkar" samt att det var kort tid mellan tanke och handling.