Nordens største coaching-netværk

Hvad gør en sundhedscoach? - Coaching Association

Hvad gør en sundhedscoach? - Coaching Association

Hvad gør en sundhedscoach?

Health coaches inspirerer og vejleder individer til en sundere livsstil

Sundhedscoaching bruges til forskellige typer af sundhedsrelaterede livsstilsændringer. Enhver, der har besluttet at ændre deres livsstil, kan modtage vejledning og støtte undervejs. Sundhedscoacheren inspirerer folk til en sundere livsstil.

Sundhedscoacheren er en støtte til dem, der:

 • vil spise sundere
 • ønsker at forbedre sundheden og øge trivsel
 • ønsker at ændre livsstil eller gennemføre anden ændring i livet
 • vil holde op med at ryge
 • ønsker at reducere stress og opnå balance i livet
 • vil skabe gode sovevaner
 • ønsker at finde gode måder til bedring
 • vil træne mere
 • ønsker at udvikle sig og vokse som menneske

For virksomheder

Virksomhedsledere ansætter sundhedscoachere for at hjælpe deres ansatte med at føre en bedre livsstil. På apoteker kan der være sundhedsvogne, der ikke kun har kendskab til medicin, men også kan guide kunden i retning af bedre vaner.

Vil udvikle sig som person

Mange kan drage fordel af en coach. Det kan være nok, at du gerne vil have det bedre, føle, at du har mere at give, vil vide nøjagtigt, hvad du vil, eller hvordan du vælger og prioriterer. Coach starter med at finde ud af, hvordan din livsstil og livssituation ser ud lige nu, og om du bruger din tid til det, der virkelig er vigtigt for dig. Du ønsker måske noget mere ud af livet, karrieren eller træningen, du ønsker måske at udvikle dig som en person.

Træneren arbejder sammen med dig, hvordan målene skal se ud, og giver støtte til at nå målene og til at tage de beslutninger, du måtte stå overfor. Det viser, hvad du kan påvirke og ændre i dit liv gennem dine egne tanker, handlinger og beslutninger. Samtalerne med coach er baseret på en løsningsorienteret tilgang, der kan hjælpe dig med at blive opmærksom på og udvikle dine egne muligheder, talenter og potentiale. Træneren kommer ikke med færdige råd eller svar, men du får hjælp til at finde svarene i dig selv.

Coaching kan ses som et værktøj, der kan give dig den hjælp, du har brug for til at finde det, du allerede ved, at du har brug for, skal gøre eller have succes med at føle dig godt.

Når du coacher, arbejder du altid med målet for øje, og du regner med din vilje til, at projektet skal få succes. Sammen med træneren bestemmes målet, der giver dig inspiration og er enig med dine grundlæggende værdier.

Baseret på helheden

En sundhedscoach handler ud fra, at helheden er den mest centrale, som regel er der en række forskellige faktorer, der skal tages i betragtning, når det kommer til sundhed og velvære. Sådanne faktorer kan være søvn, stress, diæt og sociale faktorer. Vores holdning til os selv og verden omkring os kan også påvirke, hvordan vi føler.

Sundhedscoacheren er baseret på det niveau, som den enkelte er, og guider klienten i den rigtige retning. Klienten modtager støtte til at gennemføre de nødvendige ændringer, der kræves for at opnå et sundere liv. Coachens vigtigste tilgang er at stille spørgsmål, lytte og observere. Vi stræber efter at påpege og udvikle det stærke, sunde og positive i klienten.

Inspirere og vejlede patienter mod bedre helbred

I USA ansætter læger sundhedscoaches, der har til opgave at inspirere og vejlede patienter mod bedre helbred. Læger har travlt med at diagnosticere og behandle og har ikke tid til at arbejde forebyggende. Det ideelle ville være at arbejde mod helbred i stedet for væk fra sygdom. Mange ville sandsynligvis drage fordel af at have deres egen sundhedscoach, nogen, der hjælper os mod sundere vaner.

[jsoncontentimporterpro id = 1 httpstatuscodemustbe200 = nej]

interesse undersøgelse

Indsend en interesseanmodning, når du er interesseret i at ansætte en sundhedscoach, eller hvis du ansøger om en træner om sundhedscoach.

Få mere information via e-mail eller telefon
Ikke bindende
Ledig

Anmodningen sendes til udvalgte partnere.

Sundhedscoach
  • screenshot 2019 06 13 catrin halsocoach personlig tranare och coach 300x144

  Catrin sundhedscoach

  verificeret
  • elin2 291x300

  Elin Widgren

  verificeret
  • marieekwallcoachommig 300x258

  Marie Ekwall Health Coach

  verificeret
  • carola kroatien 300x268

  Vita statera / Klara konsult AB

  verificeret

Sundhedscoach online

Styrke dit helbred og føl dig bedre i hverdagen. Book din egen sundhedscoach, som du møder på din mobil eller tablet.

Synonymer til sundhed

 • sundhed, friskhed, sundhed, fysisk velvære, styrke, styrke, kondition, styrke, vitalitet

Wikipedia information om sundhed

Hälsa Se även hälsning, hälsa (spel) och Hälsa (tidning) 'Ohälsa' omdirigerar hit. Se även sjukdom.Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity"). Den svenska myndigheten Sidas (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) använder sig av WHO:s definition. Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.