Nordens største coaching-netværk

Coaching - aftale

Coaching - aftale

Coaching - aftale

Ting at huske på, når du skriver en kontrakt som coach:

Coachingen skal sigte mod at hjælpe klienten med at nå deres mål hurtigere og mere effektivt. Det er en målrettet proces, hvor du sammen med coach ser på hvad der skal gøres opmærksom og ændres for at klienten kan komme fra den aktuelle situation til en ønsket situation.

Du arbejder ubetinget, og møderne er designet i overensstemmelse med klientens ønsker og mål. Nogle gange er du nødt til at starte med at opstille mellemliggende mål. Træneren er ansvarlig for processen i møderne, og klienten er ansvarlig for indholdet og hvilke emner han skal diskutere.

Det forventes, at klienten forbereder sig til hvert møde og også foreslår og påtager sig nogle opgaver mellem møderne. Dette er for at nå målet om coaching.

Coachingen skal bidrage til, at klienten selv finder og identificerer tilgange, der fører til det ønskede mål. Træneren stiller spørgsmål, giver feedback og deler sine observationer, men klienten er ansvarlig for hans succes og kan ikke forvente at modtage færdige svar eller råd. Træneren fungerer kun som en aktiv støtte på vejen.

Nogle af coachens spørgsmål kan opfattes som provoserende og udfordrende, men dette er en måde at få klienten til at tænke i nye retninger og skabe indsigt. Det er meget nyttigt, hvis klienten tør være åben overfor sin situation. Oprigtighed og åbenhed fra begge parter er det, man stræber efter.

Træneren er fuldstændig fokuseret på klienten og hans udvikling og ønsker at hjælpe ham med at opdage hindringer, der kan være på vej mod målet. Det kan handle om at gøre klienten opmærksom på hæmmende tankemønstre eller handlinger. Klienten modtager støtte og opmuntring til at overvinde modstand og foretage de ændringer, der måtte være nødvendige. Forslag til ændringer skal helst initieres af klienten selv.

Samarbejdet er baseret på at møde cirka hver anden uge i en periode, som klienten og coachen beslutter sammen. Hver mulighed tager 1,5 time, men coach kan også kontaktes mellem møderne for at besvare eventuelle spørgsmål, der opstår eller for forening. Evaluering finder sted fælles og kontinuerligt på møderne, og klienten får noget at arbejde på og tænke over inden næste møde.

Alle møder er strengt fortrolige. Træneren holder hemmelig, hvem der er kunde og har en absolut fortrolighedsforpligtelse med hensyn til indholdet af møderne. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder fortsat, selv efter at coachingen er afsluttet. Derudover tages der hensyn til etiske retningslinjer udarbejdet af ICF (International Coach Federation), der meddeles efter anmodning.

For at sikre kvaliteten af ​​arbejdet og opnå en international certificering kan coach for den førnævnte brancheorganisation muligvis oplyse om klientens navn, e-mail-adresse og telefonnummer. Med klientens underskrift godkendes denne procedure.

Synonymer til aftale

  • aftale, afvikling, traktat, pagt, traktat, kontrakt, aftale, løfte