Nordens største coaching-netværk

Hvad gør en skoletrener? - Coaching Association

Hvad gør en skoletrener? - Coaching Association

skole coach coaching i skolen

Skolecoaching og lærervejledning

En skoletrener arbejder med coaching og vejledning i skolen og med uddannelse og coaching af skoleledere og lærere samt andre undervisere og studerende.

Coachingforeningens skolecoaching

Coaching Association tilbyder skoletræner til lærere og studerende. Coaching er altid frivillig, og klienten og coachen arbejder sammen mod klart indstillede mål.

Træneren, der er en professionel og har gennemgået en akkrediteret træning i coaching, bliver en ressource i skolen, der hjælper med motivation, selvtillid, selvværd, præstationskrav og fremtidsudsigter. Sammen findes elevens / lærerens talenter og potentiale for udvikling. Coaching er relateret til læseplanen.

Etiske retningslinjer

Coaching Association følger ICFs (International Coach Federation) kernekompetencer og etiske retningslinjer.

Coaching Association uddanner og eksamensbeviser skoletrenere, der præciserer skolec Coach's opgaver og gør det let for arbejdsgiveren at drage fordel af den værdifulde ressource. Sammen udforsker eleven og træneren, hvilke tanker, drømme og styrker den studerende har. Den studerende får viden om sig selv og hvilken vej han skal vælge. Skoletreneren bliver et ekstra aktiv og sikkerhed for den studerende i tillæg til andet personale på skolen. En træner bør ikke forveksles med en vicevært, pausevagt, assistent eller andet personale. Det er dog vigtigt, at træneren er i de fora, hvor det er fordelagtigt at lære de kendte personer og grupper at kende.

Information til skoletrener

Som en uddannet coach følger ICFs kernekompetencer og etiske regler.

-Tag elever, lærere mod individuelle mål og grupper mod fælles.

-Være et supplement til skolepersonalet og være let tilgængeligt for alle.

-Har en positiv, åben og neutral tilgang til miljøet og dem, der skal coaches.

En coach arbejder normalt ikke om sommeren.

Coachingforeningens lærervejledning

Læreryrket er i konstant udvikling. Det udfordrer og kræver meget af dig som lærer. For at få en bedre mulighed for at tage kontrol over situationen, at det betyder at være både leder og en del af en gruppe studerende, kan vejledning være en vej at gå. Coaching Association tilbyder vejledere, der kan coache dig til at forstå dine personlige mål, din måde at reagere på og hvordan du behandler dine studerende.

En coach kan hjælpe dig med at finde værktøjer, der hjælper dig med at tage den rigtige beslutning og lykkes i din rolle som lærer. Når du tager kontrol over din faglige udvikling med overvågning, vil du føle større tilfredshed og lettere nå dine faste mål.

Meddelelse

Kommunikation med sig selv og andre er udgangspunktet i vejledningen, som også er en form for kommunikation. Vejlederen arbejder for at vise, hvordan forskellige typer kommunikation fungerer eller ikke fungerer. I praktiske øvelser kan nye adfærdsmønstre og tænkemåder belyses. Du får nye værktøjer til at kunne kommunikere bedre i din professionelle rolle.

Vejledningstid

Overvågningstiden  varierer afhængigt af den hjælp, du har brug for. Vejledningen er baseret på dig selv og din faglige viden. Du og coach laver en plan baseret på dine forhold og behov og til at arrangere dine tanker og mål.

Processen tager forskellige længder, men seks måneder er rimelige for mange.

interesse undersøgelse

Indsend en anmodning om interesse, når du er interesseret i at ansætte en skoletrener, eller hvis du ansøger om en skoletreneruddannelse.

Få mere information via e-mail eller telefon
Ikke bindende
Ledig

Anmodningen sendes til udvalgte partnere.

Eksempler på skoletrenere, coachingvejledning i skolen.

Synonymer til tutorial

  • hjælp, vejledning, rådgivning, undervisning, instruktion, instruktion; lærebog, manual, manual, brugermanual

Synonymer til skole

  • subst.
  • uddannelsesinstitution, uddannelsesinstitution, universitet, studie, folkeskole, gymnasium, folkehøjskole, uddannelsesinstitution, lyceum; skolebygning, skolehus; skolegang, undervisning, uddannelse
  • retning, lære, tankegang

Wikipedia information om skole

Skola En skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor. På lägre nivåer är skolinstitutionerna reglerade så att anpassade lokaler, utbildad personal, olika former av skolplikt, pedagogik, metodik och ämnesinnehåll tillsammans skall klara av att förmedla den kunskap, kultur, information och de färdigheter som respektive lands befolkning anser vara av vikt för de blivande myndiga medborgarna. Institutionen har funktionen massmedium. och består ifall den är statlig av ett påbud från allmänheten. Påbudet är som regel stadfäst i en skollag. Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Skolans rektor har ledningsansvar för en skolenhet. Endast en rektor per skolenhet får kallas rektor. En rektor kan dock vara rektor för flera skolenheter. Det viktiga är att varje skolenhet leds av en enda rektor och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på skolenheten. Varje skola ska ha en rektor. Begreppet "skolenhet" syftar på skolan i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet.